„Matematyka w kuchni”

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Gołdapi realizują projekt – „Matematyka w kuchni”. Celem przedsiewzięcia jest rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań matematycznych, ekonomicznych i gastronomicznych .

Gimnazjaliści z klasy 1b i 1e zaprezentowali efekty swojej pracy mieszkańcom Gołdapi, częstując wypiekami, które samodzielnie wykonali.