Nabór uczniów na rok szkolny 2017/2018 do nowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi