Gimnazjaliści na II miejscu w województwie ogólnopolskiego konkursu „Poznajmy Parki krajobrazowe Polski”

Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich Martyna Bartoszuk, Agnieszka Gutowska, Michał Olszewski, Janusz Stepanik reprezentowali Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w tegorocznych zmaganiach konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” i zajęli zaszczytne II miejsce.

24 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie odbył się finał wojewódzki XVI edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Jego celem było wyłonienie drużyny, która będzie reprezentować nasze województwo na finale ogólnopolskim konkursu.

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Trwa kilka miesięcy podczas których czteroosobowe drużyny wyłonione w eliminacjach szkolnych rywalizują w etapach: gminnym, parkowym oraz wojewódzkim, a następnie ogólnopolskim.

Zmagania wojewódzkie w tym roku składały się z dwóch etapów. Na początku uczniowie rozwiązywali indywidualnie test pisemny składający się z pytań biologicznych i geograficznych oraz sprawdzających wiedzę na temat na temat parków krajobrazowych naszego województwa. Kolejne zadania polegały na indywidualnym rozpoznawaniu (na podstawie zdjęć) 30 gatunków roślin oraz zwierzą ściśle i częściowo chronionych, spośród 200 podanych do przygotowania.

Warto dodać, że w  kategorii indywidualnej II miejsce zdobyła nasza uczennica Agnieszka Gutowska, a na IV miejscu była Martyna Bartoszuk. Nad formą naszych zawodników czuwały panie Justyna Przekop i Anna Janonis – Klimko.