„Produkt Warmii i Mazur”

PRODUKT WARMIA MAZURY

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął działania dotyczące wykreowania produktu regionalnego w postaci marki „Produkt Warmii i Mazur”. Zachęcamy do wzięcia udziału w tym projekcie.

Idea:
Ideą „Produkt Warmia Mazury” jest wspieranie lokalnych przedsiębiorców poprzez certyfikowanie produktów, usług oraz wydarzeń wytwarzanych na Warmii i Mazurach.

Cele:
- wzmocnienie identyfikowania się mieszkańców z naszym regionem, kreowanie lokalnych postaw patriotycznych
- wzbudzanie wśród kupujących chęć wyboru produktów oznaczonych znakiem Produkt Warmia Mazury,
- uświadomienie mieszkańcom, że wybór oznaczonych produktów ma kluczowy wpływ na rozwój gospodarki województwa,
- promowanie samej idei projektu Produkt Warmia Mazury
- promowanie certyfikowanych produktów, usług i wydarzeń
- wytworzenie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z regionu

Warunki uczestnictwa:
O znak Produkt Warmia Mazury mogą się starać wszystkie firmy, które wytwarzają swoje produkty, oferują usługi lub organizują wydarzenia na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz prowadzą działalność gospodarczą co najmniej 24 miesięce licząc do dnia złożenia wniosku. Wniosek, regulamin oraz ogólne zasady uczestnictwa są dostępne na stronie www.warmia.mazury.pl/produkt.

Korzyści:
- możliwość oznaczenia produktów, usług, wydarzeń znakiem Produkt Warmia Mazury
- lepsze rozpoznawanie i zainteresowanie wyrobami z Warmii i Mazur przez potencjalnych klientów
- możliwość pośredniego wzrostu przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców z regionu
- wsparcie promocyjne, oferowane przez organizatora projektu
- satysfakcja i prestiż z ciągłego rozwoju i wsparcia lokalnej przedsiębiorczości