Literatura kontra cyberprzemoc

8 marca 2017r. rozstrzygnięto konkurs pt. „Mój głos przeciw agresji w Internecie” organizowany dla uczniów wszystkich klas Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi. Praca literacka miała poruszać problemy związane z szeroko pojętą agresją przy użyciu multimediów i mogła przyjąć formę:
a) tekstu prozatorskiego (opowiadanie, list, rozprawka i in.)
b) wybranego gatunku wiersza.
Wśród zwycięzców znaleźli się:
I miejsce- Izabela Konopka (kl. 3d)
II miejsce- Oliwia Kibitlewska (kl. 3a)
III miejsce- Katarzyna Krużko (kl. 2g)
Wyróżnienie- Angelika Wierzbołowicz (kl. 2g)

28 lutego 2017r. rozstrzygnięto konkurs na slogan piętnujący hejt w Internecie organizowany dla uczniów wszystkich klas Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi. Zwycięzcami okazali się:

I miejsce- Julia Karwel (kl. 2g)
II miejsce- Daniel Pińczak (kl. 1c)
III miejsce- Amelia Hurec (kl. 2g)
Wyróżnienie- Olaf Bartoszewicz (kl. 1c) i Aleksandra Niedźwiecka (kl. 2g)

Najlepsze prace zostały wyeksponowane 14 marca br. podczas akcji Dzień Dobrego Słowa w Sieci.