Wszystkie umowy na realizację zadań publicznych w 2017 roku z NGO’sami podpisane

Burmistrz Gołdapi podpisał umowy ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w 2017 roku. Ostatnia umowa zawarta została z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pod nazwą "Z WOPRem bezpiecznie” na kwotę 5 000,00 zł. W sumie podpisano 28 umów na łączną kwotę udzielonych dotacji 425 000,00 zł. Organizacje w 2017 roku realizowały będą zadania m.in. z zakresu pomocy materialnej dla uczniów i studentów, wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacji spotkań edukacyjnych, kultury i sztuki, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej czy wolontariatu.

JC