Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski

15 marca podliczone zostały karty do głosowania wrzucone do urny w Urzędzie Miejskim. Najwięcej wszystkich głosów zebrał projekt „Lekarze specjaliści dla Gołdapian”. Przedstawiamy Państwu wyniki w formie wykresów. W głosowaniu internetowym głosowało 1527 osób, natomiast „papierowo”- 1142. W sumie oddano więc 2669 głosów.

Z puli tej 84 głosy były nieważne. Znalazły się tutaj karty ze źle wpisanymi peselami (za krótkie lub za długie), karty źle wypełnione (w nieodpowiedni sposób zaznaczony projekt czy też zbyt mało danych do weryfikacji głosu) oraz tzw. puste głosy (czyli wypełnione dane bez wskazania któregokolwiek projektu).

W urnie znalazło się również 70 kart, które zostały odrzucone przez system z komunikatem, że na dany numer PESEL już oddano głoś. Takie karty również zaliczyły się do głosów nieważnych.

Z 2669 wszystkich głosów nieważnych było łącznie 154 głosy. Poprawnie głos oddało więc 2515 osób.