Gimnazjaliści praktycznie o cyberbezpieczeństwie

Już po raz kolejny gołdapscy gimnazjaliści mieli okazję spotkać się w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi z oficerami i pracownikami cywilnymi w celu pogłębiania wiedzy na temat bezpieczeństwa cyfrowego. Ponad czterdziestoosobowa grupa uczniów pod opieką p. Mariusza Strechy i p. Anety Wojnar-Konopki została 9 marca przywitana przez p. sierż sztab. Martę Anuszkiewicz, p. st. sierż. Annę Barszczewską oraz informatyka - p. Piotra Mietlińskiego. Wstępna część spotkania poświęcona została szeroko pojętemu bezpieczeństwu młodzieży, jej prawom i obowiązkom. Następnie infromatyk opowiedział o znaczeniu zabezpieczeń  związanych z urządzeniami mobilnymi (np. w przypadku parowania urządzeń, klonowania telefonów komórkowych), prezentując przy tym praktycznie omawiane problemy. Zwracał uwagę na krytyczne podejście do usług lokalizacyjnych i możliwość ich wykorzystania przez przestępców. Opowiedział o typach szkodliwego oprogramowania i spustoszeniach, jakie mogą poczynić na przykład wśród użytkowników korzystających z bankowości elektronicznej. Namawiał młodzież do wnikliwego czytania ze zrozumieniem regulaminów i umów, co może ją uchronić przed zainstalowaniem w komputerze niechcianych wtyczek i programów. Następnie przedstawił sposoby na zabezpieczenie kont na portalach społecznościowych na przykładzie Facebooka. Podkreślał konieczność użycia silnego hasła, nielogowania się na obcych urządzeniach oraz włączenia weryfikacji dwuetapowej, a także powiadomienia o logowaniu. Zachęcał  gimnazjalistów do korzystania z zaufanych aplikacji i znacznego ograniczenia publikowanych treści, które mogą w przyszłości stanąć na przeszkodzie w karierze zawodowej. Dalszą część spotkania wypełniły pytania skierowane do prowadzącego. Ostatnie minuty zostały poświęcone na przypomnienie głównych zasad obowiązujących w ruchu drogowym. Podkreślano zarówno pożądane zachowania pieszych, jak i rowerzystów. Zalecano używanie kasków rowerowych, kamizelek  oraz innych elementów odblaskowych. Reprezentanci klas obecni podczas zajęć w komendzie zostali zobowiązani do podzielenia się z innymi uczniami pozyskaną wiedzą, zwłaszcza  że 14 marca cała społeczność gimnazjalna będzie  obchodziła Dzień Dobrego Słowa w Sieci. Zespół ds. Bezpieczeństwa i Uzależnień gimnazjum składa serdeczne podziękowania Pracownikom Policji za merytoryczne spotkanie i dotychczasową współpracę.