Pamiętamy o naszych bohaterach

W Szkole Podstawowej nr 3 obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych poprzedziło przeprowadzenie cyklu lekcji zapoznających uczniów klas 4-6 z tragicznymi losami  walczących o niezależność Polski. Lekcje takie odbyły się w ramach historii i godzin wychowawczych. Finalnie uczniowie pracując metodą projektu zebrali informacje o żołnierzach wyklętych  i wykonali plakaty podsumowujace ich wiedzę na ten temat. Najciekawsze prace zostały wyeksponowane na holu parteru naszej szkoły.Wiele spośród nich w sposób niezwykle przejmujący i sugestywny unaocznia rozmiar tragedii ludzi, którzy wierzyli w słuszność swoich idei i przypłacili to życiem.