Kolejne umowy na realizację zadań publicznych w 2017 roku podpisane

Burmistrz Gołdapi kilka tygodni temu rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Gminy Gołdap w 2017 roku i 1 marca podpisał kolejne umowy.

Umowy podpisały kluby sportowe z gminy Gołdap. Miejski Klub Sportowy ,,Rominta” otrzymał 97 000,00 zł na szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie piłki nożnej. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ,,Husaria” otrzymał dotację w wysokości 20 000,00 zł na zadanie pod nazwą ,,W poszukiwaniu mistrzów, akademia sportów walki w Gołdapi”. Środki na realizację dwóch zadań sportowych pozyskał Klub Sportowy ,,Jantar” przy Liceum Ogólnokształcącym w Gołdapi. Klub 8 500,00 zł przeznaczy na ,,Tenis stołowy w gminie Gołdap” i taką samą kwotę na zadanie ,,Gołdapska Akademia Siatkówki”. Na rozwój mini siatkówki chłopców w Gołdapi dotację w wysokości 10 000,00 zł otrzymał także Uczniowski Klub Sportowy ,,Trójka” w Gołdapi. Uczniowski Klub Sportowy ,,Jaćwingowie” otrzymał 9 000,00 zł na zadanie ,,Piłka ręczna uczy, bawi, łączy”, identyczną kwotę na realizację zadania ,,Szkolenie sportowe pływaków MUKS Piorun Gołdap” otrzymał Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ,,Piorun”.

Dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej otrzymały: Fundacja Centrum Sportu w kwocie 3 919,00 zł na zadanie ,,Aktywne dzieciaki II edycja”, Gołdapski Szkolny Związek Sportowy  dotację w kwocie 6 581,00 zł na organizację imprez sportowych w Gołdapi oraz Stowarzyszenie Biegowe Łowcy Przygód Gołdap dotację w kwocie 4 500,00 zł na zadanie ,,Biegiem po zdrowie”.

Od wielu lat Gmina Gołdap wspiera cenne inicjatywy skierowane do dzieci i młodzieży. W 2017 roku Fundacja Centrum Sportu otrzymała 2 000,00 zł na zadanie pod nazwą ,,Kreatywne plażowanie”.

Stowarzyszenie ,,Szkoła pod lasem” realizować będzie zadanie pod nazwą ,,Piękna nasza Polska cała!”, na które otrzymało dotację w kwocie 4 000,00 zł.

W ramach priorytetu: rozwój wspólnot i społeczności lokalnych dotację w wysokości 2 000,00 zł otrzymało Stowarzyszenie ,,Szkoła pod lasem” na zadanie: ,,Rodzina razem”.