Ogólnopolski konkurs "Młody Lingwista - sesja wiosenna" zgłoszenia do 20 marca 2017 r.

Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele,

Chcielibyśmy Państwa poinformować, że szósta edycja ogólnopolskiego konkursu językowego „Młody Lingwista – sesja wiosenna”, organizowanego przez Wiedzę i Edukację, odbędzie się w dniach 30 – 31 marca 2017 r. w Państwa szkołach.

Konkurs „Młody Lingwista”, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy III-VI) oraz uczniów szkół gimnazjalnych, przeprowadzony będzie z następujących przedmiotów:

  • język polski (z zakresu gramatyki, literatury, kultury języka polskiego)
  • język angielski
  • język niemiecki

Testy z języków obcych sprawdzają umiejętności lingwistyczne: czytanie ze zrozumieniem, słownictwo, gramatykę oraz wiedzę z zakresu kultury, historii i geografii danego obszaru językowego.

Dla każdego języka oraz każdej grupy wiekowej przewidziany został test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań o różnym poziomie trudności. Do każdego pytania są przygotowane 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Uprzejmie informujemy, że termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20 marca 2017 r.

Wiedza i Edukacja, jako jedyna firma edukacyjna w Polsce, specjalizuje się w organizacji ogólnopolskich konkursów lingwistycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Konkursy mają na celu wspieranie systemu oświaty poprzez udostępnianie uczniom nowej, ciekawej formy sprawdzania swojej wiedzy oraz rozbudzanie zainteresowań lingwistycznych uczniów.

Pytania konkursowe przygotowuje zespół nauczycieli uczących w renomowanych szkołach podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Dbają oni o poprawność merytoryczną pytań oraz zapewniają wysoką jakość testów i ich zgodność z programem nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają dyplom uczestnictwa, a dla najlepszych uczniów zostały przewidziane nagrody książkowe. Ponadto szkoły które zgłoszą powyżej 130 uczestników otrzymają dodatkowe nagrody.

Aby wziąć udział w konkursie „Młody Lingwista” należy zgłosić szkołę do 20 marca 2017 r., wybierając jeden ze sposobów:

  • Wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.wie.edu.pl w zakładce Młody Lingwista
  • Zadzwonić pod numer 22 253-03-00 i przekazać informacje telefonicznie

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.wie.edu.pl/regulamin-mlody-lingwista.

Jednocześnie chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w pozostałych konkursach organizowanych przez WiE:

  • Bezpieczna szkoła – ogólnopolski konkurs wiedzy o bezpieczeństwie i zdrowym trybie życia, który odbędzie się 7 kwietnia 2017 r.;
  • Big Ben – ogólnopolska olimpiada języka angielskiego, która odbędzie się 27 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji o konkursach WiE znajdziecie Państwo na stronie www.wie.edu.pl.

 

Serdecznie zapraszamy,

Zespół WiE.