Informacja o zakończeniu realizacji projektu

 
Gmina Gołdap informuje o zakończeniu projektu pn.: Zagospodarowanie terenu wyspy rekreacyjnej wraz z kładką dla pieszych w Rożyńsku Małym” realizowanegona podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00236-6930-UM1430086/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata  2007-2013.
 
Celem operacji była poprawa jakości życia mieszkańców wsi Rożyńsk Mały w gminie Gołdap.
 
W ramach operacji zagospodarowano wyspę w miejscowości Rożyńsk Mały poprzez:
  • wybudowanie obiektów komunikacyjno – rekreacyjnych tzn. ciągów pieszych, wiat, grilla, boiska do siatkówki,
  • montaż urządzeń rekreacyjno – sportowych ( urządzenia sportowe dla starszej młodzieży, zabawki rekreacyjne dla dzieci i młodzieży),
  • urządzenie przestrzeni zielonych,
  • wykonanie dojścia do wyspy w postaci drewnianej kładki.