Gołdapska Karta Dużej Rodziny

Duża rodzina, rodzina wielodzietna to tzw. rodzina 3+, czyli rodzina z trojgiem i więcej dzieci. Z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych oraz zapewnieniu dostępności do dóbr społecznych i kulturalnych gołdapscy radni, z inicjatywy Burmistrza gołdapi Marka Mirosa, w dniu 12 lipca 2013r. przyjęli uchwałę o wprowadzeniu z dniem 1 września „Karty Dużej Rodziny”.

Pierwsza Karta została wprowadzona we Francji w roku 1921. W Polsce pierwszym miastem, które zadebiutowało wprowadzając „Kartę Rodzina Plus” był w roku 2005 Wrocław, zaś trzy lata później Grodzisk Mazowiecki. Obecnie w naszym kraju wiele samorządów zauważa i dowartościowuje rodziny. Dobra gmina wie, że bez rodziny nie istnieje, że rodzina nie stanowi problemu, że rodzina powinna być priorytetem, powinna być w centrum wszystkich gminnych wysiłków.

Gołdapska „Karta Dużej Rodziny” uprawnia członków rodzin do korzystania z szeregu ulg w korzystaniu z oferty Domu Kultury oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji. O wydanie karty mogą ubiegać się członkowie rodzin mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci. Wnioski o wydanie Karty od 12 sierpnia 2013r. można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, pokój nr 13.

Ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi gołdapskiej Karty można zapoznać się na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi - opsgoldap.com.pl. Tam również został zamieszczony do pobrania wniosek o wydanie Karty.

Agnieszka Iwanowska