Z Urzędu

Świętujemy 15 lat współpracy Gołdap-Gusiew

Świętujemy 15 lat współpracy Gołdap-Gusiew

W 2019 roku świętujemy 15 lat współpracy z miastem partnerskim Gusiew (obwód kaliningradzki). W październiku odbędą się oficjalne uroczystości. Ponadto w 2019 roku przypada również 25 Jubileuszowy Międzynarodowy Półmaraton Gusiew-Gołdap. Przedstawiciele nas

Spotkanie z sołtysami

Spotkanie z sołtysami

Każde sołectwo w gminie Gołdap, a są ich 32, ma już nowego sołtysa. Z okazji niedawnego Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, 19 marca odbyło się spotkanie burmistrza Tomasz Luto z nowo wybranymi sołtysami. Wielu z nich swoją funkcję pełnić będzie kolejną już kadencję, natomiast ci,

ZEBRANIE SOŁECKIE

ZEBRANIE SOŁECKIE

26 marca o godz. 17:00 odbędzie się zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Babki na kadencję 2018-2023. Szczegóły na temat zebrania znajdą Państwo w zamieszczonym poniżej obwieszczeniu Burmistrza Gołdapi.

Spotkanie dotyczące możliwości pozyskania środków na rozwój aktywności społecznej

Zapraszamy przedstawicieli młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych aktywnych mieszkańców na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące mikrograntów FIO Warmia Mazury Lokalnie III, które odbędzie się 18 marca 2019 roku o godz. 17.00 w Sali konferencyjnej Urz

Życzenia

Życzenia

11 marca przypada Ogólnopolski Dzień Sołtysa. Wszystkiego najlepszego!

ZEBRANIE SOŁECKIE

ZEBRANIE SOŁECKIE

14 marca o godz. 18:00 odbędzie się zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Jany na kadencję 2018-2023. Szczegóły na temat zebrania znajdą Państwo w zamieszczonym poniżej obwieszczeniu Burmistrza Gołdapi.

Wizyta w Brukseli

Wizyta w Brukseli

Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto wraz ze swoim zastępcą Jackiem Morzym oraz Starostą Gołdapskim Marzanną Wardziejewską uczestniczyli w konferencji pt. „Rola rewitalizacji społecznej w rozwoju gospodarczym małych miasteczek”. Zorganizowana została w dn. 5-6 marca przez Marszałka Wojewódz

Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego i bonifikatach

Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego i bonifikatach

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tych gruntów użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się z mocy prawa właścicielami tych gruntów 1 stycznia 2019 roku. Burmistrz

Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach

Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uprzejmie informuje o kontynuacji wsparcia eksperckiego z zakresu tworzenia lokalnych programów rozwoju usług społecznych dla przedstawicieli gminy Gołdap w ramach proje

Wizyta w Gusiewie

Wizyta w Gusiewie

26 lutego przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gołdapi udali się z wizytą do naszego miasta partnerskiego- Gusiewa. W 2019 roku wypadają dwie rocznice: 25-lecie Międzynarodowego Biegu Gusiew-Gołdap oraz 15-lecie podpisania umowy o współpracy. Podczas spotkania omawiano plan pracy na bi

Premier otworzył posterunek policji w Dubeninkach

Premier otworzył posterunek policji w Dubeninkach

28 lutego w południe w Dubeninkach otwarty został posterunek policji. Jest to setny posterunek na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, wśród których byli Premier Mateusz Morawiecki oraz minister spraw wewnętrznych i

Spotkanie z senator Małgorzatą Kopiczko

Spotkanie z senator Małgorzatą Kopiczko

28 lutego w Urzędzie Miejskim w Gołdapi senator Małgorzata Kopiczko spotkała się z Burmistrzem Gołdapi Tomaszem Luto oraz z jego zastępcą Jackiem Morzym. Głównym tematem spotkania był powrót kolei w nasze strony. Pani senator popiera ideę odtworzenia linii kolejowej Ełk-Ole

Informacja dla osób wnioskujących o wydanie dowodu osobistego

Informacja dla osób wnioskujących o wydanie dowodu osobistego

Uwaga, wszystkie dowody osobiste, które zostaną wydane na podstawie wniosków złożonych od 4 marca 2019 r. będą miały warstwę elektroniczną. To zmiana wymagająca technicznych prac serwisowych. Staramy się je skrócić do koniecznego minimum.  WAŻNE: jeżeli zło

Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach

Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uprzejmie informuje o kontynuacji wsparcia eksperckiego z zakresu zlecania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej oraz wsparcia eksperckiego z zakresu tworzenia lokalny

Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach

Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uprzejmie informuje o kontynuacji wsparcia eksperckiego z zakresu zlecania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej oraz wsparcia eksperckiego z zakresu tworzenia lokalny

BUDŻET OBYWATELSKI- WYNIKI!

BUDŻET OBYWATELSKI- WYNIKI!

Znamy już wyniki Budżetu Obywatelskiego 2019 Gminy Gołdap! W poniedziałek, 18 lutego, zakończyło się głosowanie na projekty złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap na 2019 rok. Trwało ono od piątku 8 lutego. Głos można było oddać w formie elektronicznej lub tradycyjne

ZEBRANIE SOŁECKIE

ZEBRANIE SOŁECKIE

24 lutego o godz. 13:00 odbędzie się zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Osowo na kadencję 2018-2023. Szczegóły na temat zebrania znajdą Państwo w zamieszczonym poniżej obwieszczeniu Burmistrza Gołdapi.

KONDOLENCJE

KONDOLENCJE

Wybory do rad osiedli

Wybory do rad osiedli

Zapraszamy do zapoznania się z terminami zebrań mieszkańców organizowanych w celu wyboru Rady Osiedla na kadencję 2018-2023: Osiedle Nr 1- 20 lutego, godz. 18:30 Osiedle Nr 2- 21 lutego, godz. 17:00 Osiedle Nr 3- 21 lutego, godz. 19:00 Osiedle Nr 4- 22 lutego, godz. 17:00 Osiedle Nr

strony 1 2 3 4 5 6 7