Z Urzędu

Protokoły z szacowania szkód suszowych

Protokoły z szacowania szkód suszowych

Podziękowanie

Podziękowanie

Nowy sprzęt dla OSP Górne i OSP Grabowo

Nowy sprzęt dla OSP Górne i OSP Grabowo

29 października Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto podpisał umowę na dofinansowanie zakupu 10 kompletów ubrań bojowych i osprzętu wykorzystywanego przez strażaków ochotników podczas akcji ratunkowych. Zakupiony sprzęt do końca roku trafi do OSP Grabowo i OSP Gó

Informacja na 1.11

Informacja na 1.11

Zbliża się 1 listopada, w którym obchodzimy dzień Wszystkich Świętych. To czas wzmożonego ruchu na cmentarzach. Apelujemy do Państwa o ostrożność na drodze, dostosowanie prędkości do panujących, często trudnych warunków atmosferycznych. Prosimy też kierowców

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców

Plenery ekologiczne

Plenery ekologiczne

Konkursy, gry, zabawy i potężna porcja wiedzy ekologicznej! To wszystko czeka Was podczas plenerów ekologicznych organizowanych w najbliższy weekend przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY. Sprawdźcie koniecznie!

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Gołdap

Gołdap, 7 października 2019 r. BURMISTRZ GOŁDAPI GPO.6722.2.1.2019 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Gołdap   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia

Dofinansowanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Burmistrz Gołdapi informuje, że Gmina Gołdap zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rol

Burmistrz Gołdapi ogłasza nabór na stanowiska

Burmistrz Gołdapi ogłasza nabór na stanowiska

ds. kadr i płac - 1 etat (umowa na zastępstwo) archiwisty - koordynatora czynności kancelaryjnych – 1/2 etatu (umowa na zastępstwo) ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności – 1 etat (umowa na zastępstwo)

Złóż swój wniosek do projektu budżetu Gminy Gołdap na 2020 rok

Złóż swój wniosek do projektu budżetu Gminy Gołdap na 2020 rok

Uprzejmie informuję o trwających pracach nad projektem budżetu Gminy Gołdap na rok 2020. Zapraszam radnych Rady Miejskiej, wszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe i inne podmioty, mające na względzie rozwój miasta do składania wniosków z propozycjami zadań do p

Inwentaryzacja barszczu kaukaskiego

Inwentaryzacja barszczu kaukaskiego

Wydział Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gołdapi zbiera informacje w celu zinwentaryzowania stanowisk barszczy kaukaskich, dzięki czemu wie jaka jest skala problemu i gdzie znajdują się największe ogniska tych inwazyjnych roślin. Od 2017 rok

Nabór wniosków o przyznanie stypendium

Nabór wniosków o przyznanie stypendium

Od 2 września rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2019/2020. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Gołdapi w Punkcie Obsługi Mieszkańców do 1

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

W  dniu 1 września 2019r. o godz. 12.00 celem upamiętnienia 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, zostaną włączone syreny alarmowe ( włączony ciągły sygnał syren na czas 1 minuty). Jednocześnie zostanie przeprowadzony trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i A

Ostrzeżenia meteorologiczne!

Ostrzeżenia meteorologiczne!

Zakończyły się konsultacje Programu współpracy Gminy Gołdap z NGO na rok 2020.

Informujemy, że zakończyły się konsultacje Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Poniżej przedstawiamy raport z konsultacji.

strony 1 2 3 4 5 6 7