Z Urzędu

Informacja dotycząca zorganizowania zgromadzenia publicznego

Informacja dotycząca zorganizowania zgromadzenia publicznego

W dniu 4 czerwca 2017 roku zorganizowane zostanie zgromadzenie publiczne na Placu Zwycięstwa w Gołdapi. Celem zgromadzenia będzie promowanie postaw i zachowń obywatelskich oraz uczczenie 28 rocznicy pierwszych częściowo demokratycznych wyborów w Polsce. Zgromadzenie rozpocznie się o g

Informacja dotycząca zorganizowania zgromadzenia publicznego

W dniu 5 czerwca 2017 roku, zorganizowane zostanie zgromadzenie publiczne w postaci marszu. Około godz. 11.00 spod Gimnazjum Nr 1 w Gołdapi wyruszy marsz chodnikami do centrum miasta i wokół Placu Zwycięstwa. Następnie na Placu Zwycięstwa, w pobliżu mostku przy fontannie odbędzie się

Zaproszenie na międzynarodową konferencję

Burmistrz Gołdapi zaprasza zainteresowane osoby do udziału w międzynarodowej  konferencji naukowo-praktycznej pod nazwą ,,Rola samorządów w rozwoju odnawialnych źródeł energii i wykorzystywania technologii energooszczędnych: rosyjskie praktyki i doświadczenie międzynarod

UMOWA NA REKULTYWACJĘ JEZIORA PODPISANA

UMOWA NA REKULTYWACJĘ JEZIORA PODPISANA

Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto oraz Skarbnik Joanna Magdalena Łabanowska w obecności wiceburmistrza Jacka Morzego podpisali w piątek 19 maja z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie umowę na dofinansowanie projektu „Rekultywacja jeziora Gołdap w U

Działaj Lokalnie X – 2017r.

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny z przyjemnością informuje, iż rozpoczął się nabór do lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE  X” – 2017 r. W X edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, kt&oac

ZAPROSZENIE DO KONKURSU FILMOWEGO "CITY FILM INDEPENDENT"

Organizatorzy Konkursu Filmowego "City Film Independent", związanego z filmami promocyjnymi miast i regionów, zapraszają uprzejmie do zgłoszenia filmów do Konkursu oraz do Prezentacji Filmowych. Jeżeli macie Państwo ciekawe filmy promocyjne swojego powiatu, miasta, regi

INFORMACJA Burmistrza Gołdapi

INFORMACJA Burmistrza Gołdapi

INFORMACJA Na podstawie art. 36 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy Burmistrz Gołdapi powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej

Ogłoszenie — oferta realizacji zadania publicznego pn.: Międzynarodowy Plener Artystyczny „Północne światło Mazur”

Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817, z późn. zm.) Burmistrz Gołdapi informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.goldap.pl oraz na tablicy ogłoszeń Ur

Odpowiedzi na sygnały w sprawie barier architektonicznych

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na Wasze sygnały, kierowane w ostatnim czasie do Urzędu Miejskiego w sprawie barier architektonicznych, na które natykacie się każdego dnia, informuję iż wszystkie zostały wnikliwie przeanalizowane. Pracownicy Urzędu Miejskiego wykonali wizję w tere

Gmina Gołdap rozpoczyna realizację międzynarodowego projektu ,,Parki przyjaźni 2”

Gmina Gołdap rozpoczyna realizację międzynarodowego projektu ,,Parki przyjaźni 2”

Gmina Gołdap otrzymała dotację na realizację projektu pod nazwą ,,Parki przyjaźni 2”. Projekt, w którym nasza gmina jest partnerem powiatu w Sakiai, otrzymał dofinansowanie w ramach pierwszego naboru wniosków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. Projekt

Stop pożarom traw

Stop pożarom traw

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzra­sta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród w

14. edycja Konkursu "Godni Naśladowania". Można przesyłać zgłoszenia!

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza 14. edycję Konkursu "Godni Naśladowania". Ideą „Godnych Naśladowania” jest promowanie najlepszych inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych, animatorów, ciał dialogu, samo

Środki unijne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zapraszamy na spotkanie informacyjne.

Z wielką przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” dysponuje środkami unijnymi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Warmii i Mazur na dofinansowanie do 80% wartości każdej usługi rozwojowej tj. szkoleń, kursów zawo

Komunikat Burmistrza Gołdapi

Komunikat Burmistrza Gołdapi

Burmistrz Gołdapi informuje wszystkich zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków, że – przedłuża się termin składania wniosków na realizację powyższego zadania do dnia 30 kwietnia 2017 roku. Wniosek o dofinansowanie wraz z regulaminem, można pobrać

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Gmina Gołdap w 2017 roku otrzymała wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych w ramach przyjętego uchwałą Rady Ministrów w dniu 6 października 2015 roku „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, który będzie realizowany w latach 2016-2020.

strony 1 2 3 4 5 6 7