Z Urzędu

Nowe auto dla policji

Nowe auto dla policji

Na nadzwyczajnej sesji Rada Miejska w Gołdapi poparła wniosek komendanta powiatowego policji inspektora Roberta Marciniaka i wyraziła zgodę na pokrycie 50% kosztów zakupu nowego samochodu policyjnego.

Seniorze! Zaszczep się przeciwko grypie

Seniorze! Zaszczep się przeciwko grypie

Samorząd Gminy Gołdap finansuje program szczepień ochronnych przeciwko grypie dedykowany gołdapskim seniorom. Żeby z niego skorzystać, trzeba mieć ukończone 65 lat życia i skontaktować się z lekarzem rodzinnym. Do punktów szczepień trafiła już pierwsza partia szczepionek.

Wspierajmy Boćwinkę!

Wspierajmy Boćwinkę!

Wspólnie możemy utworzyć Pracownię Orange w Szkole Podstawowej w Boćwince. Trwa głosowanie, którego zwycięzcy otrzymają komputery, konsolę do gier, telewizor LCD meble i finansowanie dostępu do Internetu.

Spotkanie robocze w sprawie rozbudowy wodociągów

W dniu 10 października 2017 r. na terenie PWiK Sp. z o. o. w Gołdapi odbyło się pierwsze, robocze spotkanie Generalnego Dyrektora Przedsiębiorstwa Wodociągów w Gusiewie Liowoćkina Denisa Jurewicza z Prezesem Zarządu PWiK Sp. z o. o. w Gołdapi Jarosławem Dzienis, na którym oma

Z gołdapskich dachów znika azbest

Z gołdapskich dachów znika azbest

Trwająca od początku września akcja usuwania azbestu zalegającego na dachach gołdapskich budynków zakończy się 31 października. Gmina Gołdap całkowicie pokrywa koszty usuwania i utylizacji tego materiału.

Seniorzy celebrowali swe święto

Seniorzy celebrowali swe święto

W ubiegły czwartek, 5 października, w Urzędzie Miejskim gołdapscy seniorzy świętowali Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Jako pierwszy życzenia złożył im gospodarz – Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto.

Festiwal Zdrowia w mazurskim uzdrowisku

Festiwal Zdrowia w mazurskim uzdrowisku

Prawie dwa tysiące gołdapian i turystów przyciągnął w sobotę, 30 września, na Promenadę Zdrojową, Festiwal Zdrowia, interdyscyplinarna, transgraniczna impreza promująca zdrowy styl życia.

Pierwsza partia szczepionkia dla seniorów

Pierwsza partia szczepionkia dla seniorów

Do punktów szczepień, do 10 października trafi pierwsza partia szczepionki przeciwko grypie

Nowe ławki nad zalewem i na placach zabaw

Nowe ławki nad zalewem i na placach zabaw

W Gołdapi zostały zainstalowane nowe ławki i kosze na śmieci. Na taką potrzebę wskazywali mieszkańcy. Trzy z nich znajdują się w okolicach gołdapskiego zalewu. Kolejne uzupełnią nowo powstałe place zabaw na Osiedlu II i przy ulicy Emilii Plater.

Preferencyjne pożyczki prośrodowiskowe

Preferencyjne pożyczki prośrodowiskowe

Przypominamy, że osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe planujące inwestycje obejmujące aspekty ochrony środowiska mogą skorzystać z preferencyjnych, nisko oprocentowanych pożyczek oferowanych w ramach programu „EWA plus”. Oprocentowanie wynosi tylko 2%, a terminowi pożyczkobiorcy mogą liczyć na umorzenie 10% kredytu.

Bezpłatne badania słuchu i stanu Twoich kości

Bezpłatne badania słuchu i stanu Twoich kości

W piątek sprawdź stan Twojego słuchu a w piątek lub sobotę zrób badania w kierunku osteoporozy.

Rozbudowa domu kultury tuż-tuż

Rozbudowa domu kultury tuż-tuż

Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto podpisał 25. września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego kolejną umowę dotyczącą wsparcia z RPO. Dzięki niej ruszyć może realizacja projektu „Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi”. Wartość tej inwestycji to ponad 2,1 miliona złotych.

Trwają konsultacje programu współpracy

Trwają konsultacje programu współpracy

Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto uruchomił konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

W Gołdapi powstanie zakład przyrodoleczniczy

W Gołdapi powstanie zakład przyrodoleczniczy

Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowę na realizację projektu „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap”.

Dzięki staraniom spółdzielców Gołdap pięknieje

Dzięki staraniom spółdzielców Gołdap pięknieje

Już po raz czternasty Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gołdapi przeprowadziła konkurs na „Najpiękniejszy balkon i ogród”. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 22 września w gołdapskim ratuszu. Uznanie komisji zyskało 25 balkonów i ogrodów spośród 90 zgłoszeń.

Umowa na urządzenie nabrzeża podpisana

Umowa na urządzenie nabrzeża podpisana

31. sierpnia Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto podpisał umowę na realizację projektu „Urządzenie Nabrzeża Jeziora Gołdap”. Inwestycja o wartości ponad 4,2 miliona zł będzie współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach osi priorytetowej Kultura i Dziedzictwo.

Z wizytą w urzędzie

Z wizytą w urzędzie

19. września w magistracie gościli nastoletni podopieczni Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi oraz ich opiekunki Łucja Karbowska i Alicja Mrozowska. Celem wizyty było zapoznanie młodych mieszkańców gminy z podstawowymi wiadomościami o rolach samorządu terytorialnego i jego władz oraz o zadaniach urzędu.

Gołdap nie spełnia wymogów Programu Mieszanie +

Gołdap nie spełnia wymogów Programu Mieszanie +

Burmistrz Gołdapi wystąpił do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem dotyczącym finansowania budowy mieszkań na terenie miasta Gołdap w ramach Programu Mieszkanie Plus. Z uwagi na znaczne zadłużenie gminy, które powstało w poprzednich kadencjach, nasz wniosek został odrzucony.

Spotkanie burmistrza z kierownikami jednostek

Spotkanie burmistrza z kierownikami jednostek

12 września w gołdapskim magistracie odbyło się spotkanie Burmistrza Gołdapi Tomasza Luto z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych. Spotkania takie organizowane są raz na kwartał, a ich celem jest przekazanie bieżących informacji na temat funkcjonowania jednostek.

Warto płacić podatki w terminie

Warto płacić podatki w terminie

Gmina Gołdap przypomina o zbliżających się terminach płatności rat należności podatkowych. Należności podatkowe można regulować przelewem bankowym na konto gminy lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Mieszkańców.

strony 1 2 3 4 5 6 7