Z Urzędu

Wizyta uczniów z SP3 w Urzędzie

Wizyta uczniów z SP3 w Urzędzie

Urząd Miejski w Gołdapi odwiedzili dzisiaj uczniowie z klasy 8b ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi wraz z nauczycielką Anną Karwowską w ramach lekcji wiedza o społeczeństwie. Celem wizyty było poznanie funkcjonowania poszczególnych wydziałów Urzędu a także zadań realizo

Uwaga organizacje pozarządowe

Uwaga organizacje pozarządowe

Zapraszamy organizacje pozarządowe, które zamierzają składać oferty w ogłoszonych konkursach na realizację zadań publicznych do udziału w bezpłatnym szkoleniu!

Przekazanie instrumentów dla PSM w Gołdapi

Przekazanie instrumentów dla PSM w Gołdapi

Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto przekazał w dniu dzisiejszym na ręce Pana Dariusza Michałowskiego Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Prof. Witalisa Jerzego Raczkiewicza w Gołdapi sprzęt muzyczny sfinansowany ze środków Gminy Gołdap wartości 9 418,00 zł b

Nabór na urzędnika wyborczego w Gołdapi

Nabór na urzędnika wyborczego w Gołdapi

Nabór zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap w 2020 roku zakończony!

Nabór zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap w 2020 roku zakończony!

Dziękujemy mieszkańcom za zgłoszone propozycje. W wyznaczonym terminie wpłynęło osiem wniosków - o trzy więcej w stosunku do roku ubiegłego. Zgłoszono sześć propozycji projektów do realizacji na terenie miejskim oraz dwie propozycje projektów do realizacji na terenie

Przekazanie wyposażenia oraz sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP Grabowo i OSP Górne

Przekazanie wyposażenia oraz sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP Grabowo i OSP Górne

@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent } Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto przekazał jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gołdap wyposażenie i sprzęt ratownictwa zakupiony w ramach podpisanej

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie działań w ramach profilaktyki uzależnień.

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie działań w ramach profilaktyki uzależnień.

Do 10 stycznia 2020 można składać wnioski dotyczące działań profilaktycznych. Gmina Gołdap będzie dofinansowywać działania zmierzające do ograniczenia zjawiska uzależnienia. Szczególnie istotna jest kwestia pracy specjalistów "na ulicy", z młodzieżą któr

Do gołdapskiego szpitala trafił sprzęt zakupiony przez miasto o wartości 35 532,00 zł.

Do gołdapskiego szpitala trafił sprzęt zakupiony przez miasto o wartości 35 532,00 zł.

Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto przekazał dzisiaj sprzęt medyczny Spółce z o.o GoldMedica. Zakupiony przez Gminę Gołdap i nieodpłatnie użyczony gołdapskiej placówce medycznej sprzęt, przekazany również w imieniu Wojciecha Hołdyńskiego Przewodniczącego Rady

Burmistrz Gołdapi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Gminy Gołdap.

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej: 1) Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Gminy Gołdap w 2020 roku z zakresu: wypoczynek dzieci i młodzieży, organizacja spotkań edukacyjnych, upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dó

Przebudowa drogi gminnej Somaniny - Łobody - Grygieliszki

Przebudowa drogi gminnej Somaniny - Łobody - Grygieliszki

Burmistrz Gołdapi podpisał dziś umowę na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Somaniny - Łobody - Grygieliszki w formule ,,zaprojektuj i wybuduj". Wykonawca - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi - wykona dokumentację projektową oraz

Ciągłe starania o przywrócenie połączenia kolejowego do Gołdapi

Ciągłe starania o przywrócenie połączenia kolejowego do Gołdapi

Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto spotkał się 9 grudnia z Panią Senator Małgorzatą Kopiczko oraz Panem Andrzejem Derą Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Omawiano możliwości reaktywowania połączenia kolejowego z naszym miastem. W spotkaniu zorganizowanym w Gołdapi uczestnicz

strony 1 2 3 4 5 6 7