Z Urzędu

PODZIĘKOWANIA

PODZIĘKOWANIA

Alejki na cmentarzu w Grabowie

Alejki na cmentarzu w Grabowie

Pozytywna zmiana na cmentarzu w Grabowie. Zakończyły się roboty związane z budową alejek, obecnie trwa rozliczanie inwestycji. Jej koszt to 157 507,91 zł.

Ulica Nad Jarem w Gołdapi

Ulica Nad Jarem w Gołdapi

Ku końcowi mają się prace na ul. Nad Jarem w Gołdapi. Zdjęcia przedstawiają stan tuż po rozpoczęciu prac i obecnie. Koszt inwestycji 152 949,20 zł.

Seminarium w Olecku - RODO rewolucja czy ewolucja?

Seminarium w Olecku - RODO rewolucja czy ewolucja?

Stowarzyszenie ADELFI zaprasza na seminarium z zakresu tematyki RODO dnia 20 listopada 2018 roku w siedzibie FRZO (Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Olecku). Więcej informacji można zaleźć na stronie internetowej http://www.adelfi.pl/seminarium-w-olecku-rodo-rewolucja-czy-ewolucja-

KONDOLENCJE

KONDOLENCJE

KONDOLENCJE

KONDOLENCJE

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym, Urząd Miejski w Gołdapi przypomina, że popiół paleniskowy musi być udostępniany do odbioru w osobnych pojemnikach lub workach. Prosimy o ich wystawianie (udostępnianie do odbioru) najwcześniej dzień przed podanymi terminami w harmonogra

Szanowni Mieszkańcy!

Urząd Miejski w Gołdapi zwraca się z prośbą o dostosowanie się i przstrzeganie terminów wywozu odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzglęnieniem terminu odbioru odpadów gabarytowych. Prosimy o ich wystawianie (udostępnianie do odbioru) najwcześniej dzień prze

Tomasz Luto został Burmistrzem Gołdapi na kolejną kadencję

Tomasz Luto został Burmistrzem Gołdapi na kolejną kadencję

Tomasz Luto otrzymał 4157 głosów. Zdobył tym samym ponad połowę wszystkich głosów, co oznacza, że drugiej tury wyborów nie będzie. Ponownie więc Tomasz Luto został wybrany Burmistrzem Gołdapi. Na podstawie danych z 18 obwodowych komisji wyborczych wynika, że: -

ZNAMY SKŁAD NOWEJ RADY MIEJSKIEJ

ZNAMY SKŁAD NOWEJ RADY MIEJSKIEJ

Mieszkańcy Gminy Gołdap wybrali nową radę. Będzie się ona składała z 15 radnych. Oto oni: Teresa Dzienis Janina Pietrewicz Tomasz Luto Monika Wałejko Mirosław Zajączkowski Marian Chmielewski Zbigniew Makarewicz Wioletta Anuszkiewicz Wojciech Hołdyński Marian Miod

INFORMATOR GOŁDAPSKI

INFORMATOR GOŁDAPSKI

Szanowni Państwo! Przedstawiamy wydanie specjalne Informatora Gołdapskiego. Zapraszamy do lektury.

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

Burmistrz Gołdapi informuje, że od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „CZYSTE POWIETRZE”. Program skupia się na wymianie

KONDOLENCJE

KONDOLENCJE

Życzenia

Życzenia

KONDOLENCJE

KONDOLENCJE

Informacja dotycząca zorganizowania zgromadzenia publicznego

Informacja dotycząca zorganizowania zgromadzenia publicznego

Zgodnie z informacją nadesłaną w dniu 09.10.2018r. przez osobę fizyczną o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego, Organ Gminy na podstawie art. 22 ust.5 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 408 z późn. zm.) informuje, że w dniu 1

Burmistrz podpisał umowę na kolejną inwestycję

Burmistrz podpisał umowę na kolejną inwestycję

Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto podpisał dziś (11.10) umowę na kolejną inwestycję wiejską. Droga wewnętrzna w Jabramowie zostanie zmodernizowana. Koszt inwestycji oszacowany został na kwotę 457 410,35zł. Zakończenie prac zaplanowane jest na drugą połowę grudnia 2018r.

INFORMACJA

INFORMACJA

ZAPRASZAMY NA I POSIEDZENIE ORAZ SZKOLENIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE GOŁDAP, które odbędzie się 13 października 2018 r. w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe ul. Partyzantów 31 sala nr 67 II piętro   W godzinach 10.00 – 14.00 Obwodowe Komisje W

Informacja dotycząca zorganizowania zgromadzenia publicznego

Informacja dotycząca zorganizowania zgromadzenia publicznego

Zgodnie z informacją nadesłaną w dniu 04.10.2018r. przez osobę fizyczną o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego, Organ Gminy na podstawie art. 22 ust.5 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 408 z późn. zm.) informuje,  &

Umowy na kolejne inwestycje podpisane

Umowy na kolejne inwestycje podpisane

Dzisiaj, 26 września burmistrz Gołdapi Tomasz Luto podpisał umowy z Krzysztofem Świtajem właścicielem firmy TOP KOP na 2 zadania inwestycyjne. Wartość zadania "Przebudowa ulicy Nad Jarem" to kwota 152 949,20 zł, a inwestycji "Budowa alejek na cmentarzu w Grabowie" - 157

strony 1 2 3 4 5 6 7