Z Urzędu

Zmiana lokalizacji Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego

Od sierpnia uzależnieni znajdą w Centrum Dydaktyczno - Szkoleniowym

Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gołdapi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gołdapi  uprzejmie informuje,  że podczas kontroli kanalizacji sanitarnej stwierdzono podłączenia wód opadowych z posesji. Przypominamy, że w myśl  przepisu art. 9, ust 1. ustawy z dnia 7 czerwca 20

Czas na emeryturę

Pożegnanie pana Macieja Kosińskiego

Urząd Miejski informuje o użyciu sygnału alarmowego

Urząd Miejski informuje, że w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2017r. o godz. 17:00 nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena).

Zostań tegorocznym stypendystą!

Jeśli jesteś ambitny i masz niełatwą sytuację materialną, to w dalszym pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań pomoże Tobie Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap. Może się to spełnić, jeśli: pochodzisz z powiatu gołdapskiego, jesteś uczniem, kt&oacut

Odpowiedź Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na zgłaszane wnioski i uwagi do projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 651 Dubeninki - Gołdap

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie udzielił gminie Gołdap odpowiedzi na wnioski, dotyczące uwag do projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 651 Dubeninki- Gołdap. Wszystkie elementy zostały szczegółowo przeanalizowane. Odpowiedź w piśmie poniżej.

Burmistrz podpisał umowę na likwidację barszczu Sosnowskiego z terenu miasta i gminy Gołdap

Burmistrz podpisał umowę na likwidację barszczu Sosnowskiego z terenu miasta i gminy Gołdap

Dzisiaj 4 lipca podpisana została umowa pomiędzy Burmistrzem Gołdapi Tomaszem Luto, a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o na wykonanie usługi "Likwidacji barszczu Sosnowskiego z terenu miasta i gminy Gołdap" o polu powierzchni 32,75 ha, metodą mechaniczną i chemiczn

Podpisano kolejne umowy na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów

Od stycznia 2017 roku w gminie Gołdap realizowany jest projekt pn. „Dobry start- lepsze jutro”, w ramach którego uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi i Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi korzystają z dodatkowych bezpłatnych zajęć rozwijających ich uzdolni

Zapraszamy do udziału w konkursie na koncepcję konstrukcji przestrzennej GOŁDAP! Do wygrania 1500zł!

Zapraszamy do udziału w konkursie na koncepcję konstrukcji przestrzennej GOŁDAP! Do wygrania 1500zł!

Zapraszamy do udziału w konkursie na koncepcję konstrukcji przestrzennej GOŁDAP! Do wygrania 1500zł! Chcielibyśmy jeszcze bardziej uatrakcyjnić nasze miasto, dlatego też wzorem innych, chcielibyśmy umieścić konstrukcję przestrzenną w postaci napisu GOŁDAP (w okolicach tężni). Posta

Informacja dotycząca zorganizowania zgromadzenia publicznego

Informacja dotycząca zorganizowania zgromadzenia publicznego

W dniu 4 czerwca 2017 roku zorganizowane zostanie zgromadzenie publiczne na Placu Zwycięstwa w Gołdapi. Celem zgromadzenia będzie promowanie postaw i zachowń obywatelskich oraz uczczenie 28 rocznicy pierwszych częściowo demokratycznych wyborów w Polsce. Zgromadzenie rozpocznie się o g

Informacja dotycząca zorganizowania zgromadzenia publicznego

W dniu 5 czerwca 2017 roku, zorganizowane zostanie zgromadzenie publiczne w postaci marszu. Około godz. 11.00 spod Gimnazjum Nr 1 w Gołdapi wyruszy marsz chodnikami do centrum miasta i wokół Placu Zwycięstwa. Następnie na Placu Zwycięstwa, w pobliżu mostku przy fontannie odbędzie się

Zaproszenie na międzynarodową konferencję

Burmistrz Gołdapi zaprasza zainteresowane osoby do udziału w międzynarodowej  konferencji naukowo-praktycznej pod nazwą ,,Rola samorządów w rozwoju odnawialnych źródeł energii i wykorzystywania technologii energooszczędnych: rosyjskie praktyki i doświadczenie międzynarod

UMOWA NA REKULTYWACJĘ JEZIORA PODPISANA

UMOWA NA REKULTYWACJĘ JEZIORA PODPISANA

Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto oraz Skarbnik Joanna Magdalena Łabanowska w obecności wiceburmistrza Jacka Morzego podpisali w piątek 19 maja z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie umowę na dofinansowanie projektu „Rekultywacja jeziora Gołdap w U

Działaj Lokalnie X – 2017r.

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny z przyjemnością informuje, iż rozpoczął się nabór do lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE  X” – 2017 r. W X edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, kt&oac

ZAPROSZENIE DO KONKURSU FILMOWEGO "CITY FILM INDEPENDENT"

Organizatorzy Konkursu Filmowego "City Film Independent", związanego z filmami promocyjnymi miast i regionów, zapraszają uprzejmie do zgłoszenia filmów do Konkursu oraz do Prezentacji Filmowych. Jeżeli macie Państwo ciekawe filmy promocyjne swojego powiatu, miasta, regi

INFORMACJA Burmistrza Gołdapi

INFORMACJA Burmistrza Gołdapi

INFORMACJA Na podstawie art. 36 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy Burmistrz Gołdapi powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej

strony 1 2 3 4 5 6 7