Z Urzędu

SZCZEPIENIA przeciwko COVID-19 w Gminie Gołdap

SZCZEPIENIA przeciwko COVID-19 w Gminie Gołdap

Drodzy Mieszkańcy! Od piątku (15.01.2021 r.) rozpoczyna się rejestracja osób na szczepienia przeciw COVID-19 z grup wiekowych 80+ i 70+. Na szczepienie mogą rejestrować się: od 15 stycznia 2021 r. osoby, które ukończyły 80 lat, od 22 stycznia 2021 r. osoby, kt&oac

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

Wzory dokumentów do ogłoszonych konkursów na 2021 rok: http://bip.goldap.pl/pl/1578/27178/wzory-dokumentow-do-ogloszonych-konkursow-na-realizacje-zadan-publicznych-w-221-roku-.html

Wymiana źródeł ogrzewania na proekologiczne

Wymiana źródeł ogrzewania na proekologiczne

Działalność człowieka, w szczególności produkcja energii i ciepła, transport drogowy oraz rolnictwo, powodują emisję zanieczyszczeń do powietrza. Nieodpowiedni stan jakości powietrza ma negatywny wpływ nie tylko na ludzkie zdrowie i ekosystemy lecz także na procesy gospodarcze &nd

500+ dla nauczycieli w gminie Gołdap

500+ dla nauczycieli w gminie Gołdap

Wsparcie na tzw. „500+ dla nauczycieli”, jakie w grudniu 2020 wpłynęło do budżetu Gminy Gołdap to kwota 100 500 zł. O takie wsparcie wystąpiło 188 nauczycieli na łączną kwotę 92 938,95 zł. Z dofinansowania nie mogli skorzystać nauczyciele zatrudnieni w przedszk

DOTACJA NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

DOTACJA NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

Urząd Miejski w Gołdapi przypomina, że w marcu 2018 roku Rada Miejska w Gołdapi podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Go

Przypominamy o dotacjach do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gołdap!

Przypominamy o dotacjach do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gołdap!

Informacja  w/s dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta gminy i Gołdap.   Ochrona środowiska naturalnego,  jest priorytetem  w działaniach Gminy Gołdap.  Rada Miejska w Gołdapi, uchwałą Nr XXXVII/237/2017 z dnia 29 marca

NABÓR WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

NABÓR WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2021. Każdy, kto ma pomysł na działanie profilaktyczne  może złożyć wniosek o p

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Gołdapi odbędą się 24 stycznia 2021 roku

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Gołdapi odbędą się 24 stycznia 2021 roku

O poparcie mieszkańców i mandat radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w okręgu nr 5 starać się będzie czterech kandydatów: Jarosław Kwasiborski Komitet Wyborczy Wyborców Marzenia lista nr 1 Marek Aleksander Miros Komitet Wyborczy Wyborc&oacut

Coroczny obowiązek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Coroczny obowiązek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Jak co roku, przypominamy, że do 31 stycznia 2021 roku należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2020 rok oraz dokonać wpłaty pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Jeżeli tego nie zrobi w terminie,

Wzór sprawozdania z realizacji zadań publicznych

Wzór sprawozdania z realizacji zadań publicznych

Poniżej zamieszczamy wzór sprawozdania z realizacji zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe. 

Ogłoszenie o terminach ślubów cywilnych

Ogłoszenie o terminach ślubów cywilnych

Urząd Stanu Cywilnego w Gołdapi podaje  do publicznej wiadomości wyznaczone  na rok 2021 terminy, w których mogą być udzielane śluby cywilne     Piątki:     od godz. 14.00  do godz. 15.30 08 stycznia, 12 lutego, 12 marca, 0

Dzień Wolontariusza

Dzień Wolontariusza

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto złożył dziś na ręce Doroty Łasicy i Anety Hurec najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania za ogromną pracę i bezinteresowną pomoc. Była to również świetna okazja do podziękowania za

Wyniki Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap na 2021 rok

Wyniki Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap na 2021 rok

Mieszkańcy dokonali wyboru projektów do realizacji w 2021 roku w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap. Głos można było oddać na jedną z ośmiu zgłoszonych propozycji: trzy dotyczyły realizacji na terenie miejskim, pięć na terenie wiejskim naszej gminy. Łączn

Spotkanie z senator Małgorzatą Kopiczko

Spotkanie z senator Małgorzatą Kopiczko

Burmistrz Gołdapi gościł dziś w ełckim biurze Pani Małgorzaty Kopiczko Senator RP. Rozmawiano m.in. o sprawach związanych ze staraniami o modernizację linii kolejowej nr 041 Gołdap - Olecko - Ełk. Przypomnijmy, że wniosek Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, któreg

Znamy projekty, które powalczą o głosy mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap na 2021 rok

Znamy projekty, które powalczą o głosy mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap na 2021 rok

Osiem propozycji zgłosili mieszkańcy do Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Projekty przeszły proces weryfikacji i wszystkie zgłoszone propozycje zostały dopuszczone pod głosowanie mieszkańców. Na liście znajdują się trzy projekty do realizacji na terenie miejskim oraz pięć proje

Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia ,,Gołdapski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia ,,Gołdapski Uniwersytet Trzeciego Wieku".

Informujemy, że Stowarzyszenie ,,Gołdapski Uniwersytet Trzeciego Wieku" złożyło ofertę realizacji zadania publicznego ,,Rozwój działalności GUTW". Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: każdy w t

Szanowni rolnicy, spiszmy się! Zapraszamy do dokonania samospisu!

Szanowni rolnicy, spiszmy się! Zapraszamy do dokonania samospisu!

Gmina Gołdap bierze udział w konkursie GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych Na zwycięskie gminy czekają wartościowe nagrody m.in.: zestawy komputerowe, komputery all-in-one, tablety Spis Rolny trwa tylko do 30 listopada 2020 r.  

Urząd Stanu Cywilnego w Gołdapi podpowiada jak uzyskać odpis aktu (urodzenia, małżeństwa, zgonu) przez internet

Urząd Stanu Cywilnego w Gołdapi podpowiada jak uzyskać odpis aktu (urodzenia, małżeństwa, zgonu) przez internet

W czasie pandemii jak najwięcej spraw powinniśmy załatwiać tak, aby ograniczyć kontakt z innymi osobami. Dotyczy to także spraw urzędowych. Najwygodniej jest skorzystać z usług internetowych. Online możemy skontaktować się z urzędem stanu cywilnego, złożyć wniosek i uzyskać

Wniosek złożony na modernizację linii kolejowej nr 041 Gołdap –Olecko –Ełk wśród 79 projektów z całej Polski zakwalifikowanych do drugiego etapu Programu Kolej Plus

Wniosek złożony na modernizację linii kolejowej nr 041 Gołdap –Olecko –Ełk wśród 79 projektów z całej Polski zakwalifikowanych do drugiego etapu Programu Kolej Plus

Dziękujemy za wsparcie tej ważnej inicjatywy Senator Małgorzata Kopiczko i Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły ocenę formalną wniosków zgłoszonych do Programu Uzupełniania Lokalnej

strony 1 2 3 4 5 6 7