Podziękowania Jackowi Morzemu za 30 lat pracy na rzecz Gołdapi i jej mieszkańców

Podziękowania Jackowi Morzemu za 30 lat pracy na rzecz Gołdapi i jej mieszkańców

Dziś (25 sierpnia) podczas XXVI Sesji Rady Miejskiej w Gołdapi uroczyście pożegnano Jacka Morzego wieloletniego Zastępcę Burmistrza Gołdapi, który przeszedł na zasłużoną emeryturę. Pan Jacek Morzy pracę w gołdapskim samorządzie zaczął w 1990 roku na stanowisku Kierownika Wydz

Gołdap - Mazurski Zdrój - Najlepszą Europejską Destynacją Turystyczną

Gołdap - Mazurski Zdrój - Najlepszą Europejską Destynacją Turystyczną

W czerwcu ubiegłego roku Gołdap zwyciężyła w konkursie EDEN na „Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne” w kategorii turystyka zdrowotna i wellness. Ceremonia wręczenia nagród EDEN, na którą zaproszony był przedstawiciel Gminy Gołdap, planowana była na maj

PWiK: apel o prawidłowe użytkowanie kanalizacji

PWiK: apel o prawidłowe użytkowanie kanalizacji

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1152), zabrania się wprowadzania do 

Kończące się wakacje pożegnamy w Gołdapi muzycznie i w klimacie dobrego zdrowia

Kończące się wakacje pożegnamy w Gołdapi muzycznie i w klimacie dobrego zdrowia

W sobotę (29 sierpnia br.) w parku miejskim od godziny 16:00 odbywać się będą występy uczestników Festiwalu Piosenki i Tańca Online Gołdap ‘2020. Następnie o godzinie 18:00 zagra gołdapski rockowy zespół Toguslav Brandt. Koncerty poprzedzi spotkanie związane z profil

Dom Kultury w Gołdapi zaprasza na kolejne show Teatru Ognia Flash Zone

Dom Kultury w Gołdapi zaprasza na kolejne show Teatru Ognia Flash Zone

30 sierpnia br. o godzinie 20:00 na plaży miejskiej w Gołdapi rozpocznie się spektakl „Gołdap Express”. Będzie egzotycznie i orientalnie. Serdecznie zapraszamy!    

Wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego”

Wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego”

Wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego” złożyliśmy 17 sierpnia do konkursu nr RPWM.05.03.00-IŻ.00-28-001/20 w ramach Osi priorytetowej 5 Ś

Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto zaprasza na obchody 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto zaprasza na obchody 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

1 września 2020 roku zaplanowano szereg działań upamiętniających to historyczne wydarzenie. Po części oficjalnej w parku miejskim wyświetlone zostaną filmy o tematyce wojennej. Przed Urzędem Miejskim zaprezentowana zostanie wystawa autorstwa Instytutu Pamięci Narodowej „Wrzesień 19

Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 września 2020 roku

Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 września 2020 roku

INFORMACJA o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 września 2020 roku Szanowni Mieszkańcy, na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., po

Nowy rok szkolny już niebawem

Nowy rok szkolny już niebawem

20 sierpnia br. odbyło się spotkanie dyrektorów gołdapskich szkół podstawowych. Tematem spotkania było ustalenie zasad pracy szkół od 1 września w związku z panującym w kraju COVID-19. Gmina Gołdap, zgodnie ze statystykami, jest wolna od zakażeń, stąd zostaliśmy za

ARiMR dofinansuje inwestycje w bezpieczeństwo i zdrowie rybaków

ARiMR dofinansuje inwestycje w bezpieczeństwo i zdrowie rybaków

Od 17 sierpnia do 15 września 2020 r. ARiMR przyjmuje wnioski o dofinansowanie inwestycji poprawiających bezpieczeństwo, warunki pracy i warunki zdrowotne na statkach rybackich i w trakcie połowów. Wsparcie realizowane jest w ramach  działania 1.9 „Zdrowie i bezpieczeństwo&r

Spotkanie DKK – Wojciech Cejrowski „Wyspa na prerii”

Spotkanie DKK – Wojciech Cejrowski „Wyspa na prerii”

Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza uczestników i wszystkie osoby zainteresowane do udziału w spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki. Będziemy rozmawiać o książce Wojciecha Cejrowskiego „Wyspa na prerii”. Zapraszamy 27 sierpnia o godz. 15.00.

Kolejny STREETBALL za nami

Kolejny STREETBALL za nami

W turnieju udział wzięły drużyny z Gołdapi oraz z Węgorzewa. W wyniku losowania drużyny podzielone zostały na dwie grupy w których mecze rozegrane zostały systemem „każdy z każdym”. I miejsce w turnieju zajęła drużyna Żeromy Supersonics, II miejsce zajęła druż

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 w SP1

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 w SP1

1 września 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Gołdapi. 0a 9.00 budynek przedszkolny- z udziałem rodziców 0b 9.00 budynek przedszkolny -z udziałem rodziców 0c 9.00 sala lustrzana-łącznik -z udziałem rodziców Ia 9.00 sala nr 10 -z udziałem rodziców Ib 9.

Realizacja zadania „Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry” zakończona.

Realizacja zadania „Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry” zakończona.

Realizacja zadania „Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry” zakończona. Droga gminna na długości około 1,6 km (przebieg: od granicy pasa drogi powiatowej nr 1815 N przez wieś Kośmidry do granicy pasa drogowego tej samej drogi powiatowej) zyskała nową

Logika projektowa – OWES Ełk zaprasza na szkolenie otwarte

Logika projektowa – OWES Ełk zaprasza na szkolenie otwarte

Jeśli dostrzegasz, że w Twojej organizacji występują potrzeby, masz ciekawy pomysł, ale nie wiesz, jak ubrać go w ramy projektowe przyjdź na szkolenie z logiki projektowej, które odbędzie się w dniach 5-6 września w Gołdapi. Podczas szkolenia dowiesz się m.in. jak opraco

Konkurs grantowy „Fundacja PZU z Kulturą”

Konkurs grantowy „Fundacja PZU z Kulturą”

Fundacja PZU ogłosiła konkurs „Fundacja PZU z Kulturą”. Celem Konkursu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej (szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia,

Podpisanie umowy na realizację inwestycji wodociągowej i kanalizacyjnej.

Podpisanie umowy na realizację inwestycji wodociągowej i kanalizacyjnej.

W dniu 17.08.2020r. w Olsztynie miało miejsce uroczyste podpisanie umów o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzaj

To kolejny ważny krok w działaniach gołdapskiego samorządu w celu odzyskania połączenia kolejowego

To kolejny ważny krok w działaniach gołdapskiego samorządu w celu odzyskania połączenia kolejowego

  Zarząd Województwa za projektem modernizacji linii kolejowej Gołdap - Olecko - Ełk. Dziś w trakcie obrad Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego Zarząd Województwa poinformował o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Departamentu Infrastruktury i Geodezji w spraw

Spotkanie z Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aliną Nowak

Spotkanie z Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aliną Nowak

Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto spotkał się wczoraj (17.08) z Panią Aliną Nowak Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tematem rozmów była możliwość współpracy z Ochotniczymi Hufcami Pracy po uruchomieniu powstającego Zakładu Przyrodoleczniczego. W spotkan

ARiMR: W terminie od dnia 5 czerwca Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r.

ARiMR: W terminie od dnia 5 czerwca Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r.

Nabór wniosków trwa do 30 września 2020 roku bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu. Za datę złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy finansowej uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Mode

strony 3 4 5 6 7 8 9