Środa, 22 lipca 2015

Władze

Burmistrz Gołdapi - Tomasz Rafał Luto, e-mail: tomasz.luto@goldap.pl lub burmistrz@goldap.pl

Zastępca Burmistrza Gołdapi - Jacek Morzy, e-mail: jacek.morzy@goldap.pl

Skarbnik Gminy Gołdap - Joanna Łabanowska, e-mail: joanna.labanowska@goldap.pl

Sekretarz Gminy Gołdap - Anna Rawinis, e-mail: anna.rawinis@goldap.pl


Interesanci przyjmowani są przez Burmistrza Gołdapi w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 14:30 do 16:00

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub zachodzą inne ważne okoliczności, interesanci są przyjmowani w innym dniu roboczym.