Władze

Burmistrz Gołdapi - Tomasz Rafał Luto, e-mail: sekretariat@goldap.pl

Zastępca Burmistrza Gołdapi - Jacek Morzy, e-mail: sekretariat@goldap.pl

Skarbnik Gminy Gołdap - Joanna Łabanowska

Sekretarz Gminy Gołdap - Anna Rawinis


Interesanci przyjmowani są przez Burmistrza Gołdapi w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 14:30 do 16:00

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub zachodzą inne ważne okoliczności, interesanci są przyjmowani w innym dniu roboczym.