Urząd Miejski

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI
19-500 GOŁDAP
PLAC ZWYCIĘSTWA 14
TELEFON: (87) 615 60 00
FAX: (87) 615 08 00
Strona internetowa: www.goldap.pl
e-mail: pom@goldap.pl
 

 

WYDZIAŁY ORAZ TELEFONY

Punkt Obsługi Mieszkańca 615 60 00, e-mail: pom@goldap.pl

Sekretariat 615 60 20, e-mail: sekretariat@goldap.pl
Burmistrz Gołdapi 615 60 00 w. 229
Zastępca Burmistrza 615 60 00 w. 239
Sekretarz gminy Gołdap 615 60 35

Przewodniczący Rady Miejskiej 600 872 196, 615 60 00 w. 230

WYDZIAŁ OŚWIATY, PROMOCJI I ROZWOJU
Kierownik Wydziału 615 60 56, e-mail: ewa.bogdanowicz-kordjak@goldap.pl
Ewidencja działalności gospodarczej 615 60 51
Oświata 615 60 51

WYDZIAŁ DS. ADMINISTRACYJNYCH
Kierownik Wydziału 615 60 34, e-mail: agnieszka.iwanowska@goldap.pl
Biuro Rady Miejskiej 615 60 50
Kadry i Płace 615 60 49
Informatyk 615 60 60

WYDZIAŁ FINANSÓW I REALIZACJI BUDŻETU
Skarbnik 615 60 32, e-mail: joanna.labanowska@goldap.pl
Finanse 615 60 31, 615 60 24
Podatki 615 60 26, 615 60 33
Gospodarka odpadami komunalnymi 615 60 43

Wpłaty wszystkich podatków oraz innych należności na nr konta:

38 1020 4724 0000 3002 0007 5929

Wadia do wszystkich przetargów prowadzonych przez Urząd Miejski na nr konta:

89 1020 4724 0000 3602 0007 6463

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłaty za śmieci) na nr konta:

87 1020 4724 0000 3002 0091 3418

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA i NIERUCHOMOŚCI
e-mail: beata.kolakowska@goldap.pl
Kierownik wydziału, architekt 615 60 40
Ochrona środowiska 615 60 23
Gospodarka gruntami 615 60 41

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI KOMUNALNYCH
e-mail: jaroslaw.duchnowski@goldap.pl
Kierownik wydziału 615 60 21
Inwestycje komunalne 615 60 21

RADCA PRAWNY
e-mail: barbara.wozniak@goldap.pl
e-mail: marcin.bogdan@goldap.pl
615 60 44

URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik Wydziału 615 60 22, e-mail: usc@goldap.pl
Ewidencja ludności i dowody osobiste 615 60 36

STRAŻ MIEJSKA
e-mail: straz.miejska@goldap.pl
615 03 00, 615 60 27

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
e-mail: gzr@goldap.pl
606 942 899

PROFILAKTYKA, PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM i OCHRONY ZDROWIA
e-mail: jolanta.kabat@goldap.pl
570 750 099

REFERAT BIURA RADY MIEJSKIEJ
e-mail: roza.poplawska@goldap.pl
615 60 50

SAMODZIELNE STANOWISKO ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
e-mail: jolanta.sztabinska@goldap.pl
615 60 46

ADMINISTRACJA CMENTARZY
534 171 534

RODO
Sebastian Liwak - Inspektor Ochrony Danych w UM w Gołdapi,
kontakt: tel. 697 616 194, e-mail: iod@goldap.pl