Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry

Źródło dofinansowania

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Lata realizacji

2021

Wartość wydatków kwalifikowalnych

2 043 834,41 zł

Wartość dofinansowania

1 021 917,21 zł

Całkowita wartość inwestycji

2 043 834,41 zł

Opis Projektu        

Droga gminna na długości około 1,6 km (przebieg: od granicy pasa drogi powiatowej nr 1815 N przez wieś Kośmidry do granicy pasa drogowego tej samej drogi powiatowej) zyskała nową nawierzchnię – asfaltową o szerokości 5 metrów.

Zakres zadania obejmował również przebudowę wjazdów, zatoki autobusowej oraz przebudowę chodnika.