Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Gołdapi.

Źródło dofinansowania

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Lata realizacji

2020

Wartość wydatków kwalifikowalnych

2 014 538,76 zł

Wartość dofinansowania

988 632,50 zł

Całkowita wartość inwestycji

2 014 538,76 zł

Opis Projektu        

Zakres prac oprócz przebudowy ulicy wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej, obejmował również przebudowę trzech skrzyżowań z drogami powiatowymi tj. ulicami: Fryderyka Chopina, Wysoką oraz Źródlaną.