Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack (Budżet Obywatelski w 2020 roku)

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack (Budżet Obywatelski w 2020 roku)

 

Wydatkowanie FIL:

130 000 zł

 

RFIL wykonane:

130 000 zł