Przebudowa drogi do Kościoła Parafialnego w Górnem

Nazwa zadania inwestycyjnego: 

Przebudowa drogi do Kościoła Parafialnego w Górnem

 

Wydatkowanie FIL:

3500 zł

163 931,93 zł

625,8 zł

 

RFIL wykonane:

168 057,73 zł