Przebudowa drogi Wilkasy - Zatyki etap I

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Przebudowa drogi Wilkasy - Zatyki etap I

 

Wydatkowanie FIL:

67 209,89 zł

20 000 zł

1906,5 zł

673,55 zł

 

RFIL wykonane:

89 789,94 zł