Przebudowa mostu w Marcinowie w ciągu drogi gminnej - dz. Nr 89

Nazwa zadania inwestycyjnego: 

Przebudowa mostu w Marcinowie w ciągu drogi gminnej - dz. Nr 89

 

Wydadkowanie FIL:

673,55 zł

48 999,44 zł 

 

RFIL wykonane:

49 672,99 zł