Łącznik pieszo - rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego (przy obwodnicy)

Nazwa zadania inwestycyjnego: 

Łącznik pieszo - rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego (przy obwodnicy)

 

Wydatkowanie FIL:

13 530 zł

 

RFIL wykonane:

13 530 zł