Droga dojazdowa od ul. Wojska Polskiego (przy budynku nr 12)

Nazwa zadania inwestycyjnego: 

Droga dojazdowa od ul. Wojska Polskiego (przy budynku nr 12)

 

Wydatkowanie FIL:

24 711,95 zł

625,8 zł

 

RFIL wykonane:

25 337,75 zł