Droga dojazdowa między ul. Matejki i ul. Partyzantów

Nazwa zadania inwestycyjnego: 

Droga dojazdowa między ul. Matejki i ul. Partyzantów

 

Wydatkowanie FIL: 

23 185,45 zł

625,8 zł

 

RFIL wykonane:

23 811,25 zł