Przebudowa drogi gminnej nr 137016N Wronki Wielkie - Jabłońskie

Źródło dofinansowania

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Lata realizacji

2020 - 2021

Wartość wydatków kwalifikowalnych

2 043 834,41 zł

Wartość dofinansowania

1 021 917,21 zł

Całkowita wartość inwestycji

2 043 834,41 zł

Opis Projektu        

Zrealizowana inwestycja objęła:
- przebudowę istniejącej jezdni bitumicznej z istniejącymi zjazdami;
- przebudowę zatoki autobusowej wraz z chodnikiem i peronem we Wronkach Wielkich;
- przebudowę trzech skrzyżowań z drogami gminnymi;
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1788N w kierunku miejscowości Wronki Wielkie (po jednej stronie) wraz z połączeniem jej z istniejącymi ciągami;
- budowę chodnika na odcinku od istniejącego do drogi wojewódzkiej nr 650 (po jednej stronie);
- budowę zatoki parkingowej;
- przygotowanie sześciu przejść dla pieszych.