Przebudowa drogi gminnej Somaniny - Łobody - Grygieliszki

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Przebudowa drogi gminnej Somaniny - Łobody - Grygieliszki

 

Wydatkowanie FIL: 

821 598,54 zł

 

RFIL wykonane:

821 598,54 zł