Budżet Obywatelski


PLATFORMA
BUDŻET OBYWATELSKI 2022

 

 

Zgłoś swój pomysł!

20 września wystartował nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap na 2022 rok.

Pula środków to 150 000,00 zł, podzielona na projekty realizowane na terenie miejskim: 100 500,00 zł oraz na terenie wiejskim: 49 500,00 zł.

Formularz zgłoszenia należy złożyć do 22 października 2021 r.

Wypełnione formularze zgłoszenia składa się:

a) listownie na adres: Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14,19-500 Gołdap, z adnotacją na kopercie ,,Budżet obywatelski”,

b) osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14,

c) w formie skanu za pomocą poczty e-mail na adres: pom@goldap.pl lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.


Do formularza wnioskujący dołącza listę poparcia, podpisaną przez:

  • 10 mieszkańców – w przypadku projektu realizowanego na terenie miejskim,
  • 5 mieszkańców – w przypadku projektu realizowanego na terenie wiejskim.

Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec Gminy Gołdap.

Opisz swój pomysł, wyceń go, zbierz poparcie i złóż projekt!

Zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych pod numerem telefonu: 87 615 60 48.