ZNAK GRAFICZNY I MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA

Wykorzystanie znaku graficznego możliwe jest wyłącznie w uzgodnieniu z Wydziałem Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Gołdapi tel. 87 615 60 63 mail: fundusze@goldap.pl

Przykładowe zastosowanie znaku graficznego:

PREZENTACJA LOGO.wmv