Akcja "Sadzenia 450 drzew na 450 lat Gołdapi"

Zapraszamy mieszkańców, grupy nieformalne, zakłady pracy, organizacje pozarządowe, instytucje, wszystkich którzy chcą przyłączyć się do akcji "Sadzenia 450 drzew na 450 lat Gołdapi".