Archiwum

Budżet Obywatelski 2019

Sprawozdanie z Budżetu Obywatelskiego 2019.

Zarządzenie o naborze wniosków do kolejnego budżetu obywatelskiego: http://bip.goldap.pl/pl/1289/24888/zarzadzenie-nr-1497-xi-218-burmistrza-goldapi-z-26-11-218-ws-zglaszania-propozycji-zadan-do-budzetu-obywatelskiego-gminy-goldap.html

Znajdziecie tu również edytowalną wersję formularza zgłoszenia Waszego projektu oraz listę poparcia min. 20 mieszkańców gminy.

Termin skałdania wnisków upływa 15 stycznia 2019.

 

Z projektów Budżetu Obywatelskiego skorzystamy już we wrześniu

Wydział Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gołdapi przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na dostarczenie i montaż zabawek na Plac Zabaw Hasanka, który zgodnie z decyzją mieszkańców głosujących w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018, ma powstać w parku przy ulicy Wojska Polskiego. Dzieci będą mogły z niego skorzystać już w drugiej połowie sierpnia. Ścieżka pieszo-rowerowa na szlaku Green Velo w miejscowości Botkuny zgodnie z planem ma zostać oddana do użytku we wrześniu 2018.

– Kontaktowaliśmy się z wnioskodawcami obu inwestycji i przygotowaliśmy niezbędną dokumentację – wyjaśnia Jarosław Duchnowski, kierownik Wydziały Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gołdapi. – W przypadku „Hasanki” uzgodniliśmy jakiego rodzaju zabawki mają zostać zainstalowane. Wnioskodawcy konsultowali wybór zabawek z gołdapskimi przedszkolakami. Pracownicy wydziału kilkakrotnie oglądali teren inwestycji i ustalili lokalizację poszczególnych zabawek. Została również uaktualniona wartość szacunkowa inwestycji. Przygotowywane są materiały do ogłoszenia przetargu na dostarczenie i montaż zabawek. Zostanie on ogłoszony do końca maja. Rozstrzygnięcie powinno nastąpić do połowy czerwca.  Realizacja inwestycji potrwa około 2 miesiące. W przypadku „Ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku Green Velo” odbyła się wizji w terenie. Przygotowywane są materiały do zgłoszenia do Starostwa Powiatowego o zamiarze wykonania robót budowlanych oraz dokumentacja przetargowa. Ogłoszenie przetargu planujemy na drugą połowę czerwca.  Prawdopodobny termin realizacji to sierpień i wrzesień br.

Wyniki głosowania
 

Informacje archiwalne

Aby zagłosować w procedurze Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap na rok 2018 kliknij na link poniżej.

Formularz głosowania

 

Pamiętaj by aktywować swój głos!

W związku ze zgłaszanymi problemami dotyczącymi procedury głosowania w Budżecie Obywatelskim przypominamy, że do poprawnego oddania elektronicznego głosu niezbędne jest wypełnienie formularza oraz kliknięcie w link przesłany na podany adres.

Aby oddany głos został uznany za ważny KONIECZNIE trzeba go aktywować klikając w link znajdujący się w mailu przesłanym przez system głosowania. Ta wiadomość, w zależności od ustawień skrzynki pocztowej może trafić np. do folderu gromadzącego spam, informacje niechciane, oferty handlowe itp. Należy ją odszukać ręcznie. Nadawcą wiadomości jest system Formularze.org. Tytuł maila
z linkiem aktywacyjnym to Gmina Gołdap - weryfikacja adresu email.

Informujemy, że od dziś wszystkie przesłane linki są ponownie aktywne. Ich ważność wygaśnie z chwilą zamknięcia głosowania. Usunęliśmy limit 48 godzin, po którym link wygasał. Dlatego każdy, kto nie potwierdził oddanego głosu poprzez uruchomienie linku, MOŻE i POWINIEN to zrobić.

Jeżeli nie jest to możliwe, bo np. wiadomość z linkiem aktywacyjnym została trwale usunięta, prosimy o oddanie głosu w formie tradycyjnej w Punkcie Obsługi Mieszkańca.

 

Alternatywną formą głosowania jest wypełnienie w Punkcie Obsługi Mieszkańca tradycyjnej karty do głosowania. Można to zrobić jedynie osobiście w godzinach otwarcia Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Karta do głosowania

Poniżej publikujemy krótkie opisy wniosków złożonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap na rok 2018. Głosowanie (w formie elektronicznej i tradycyjnej) potrwa od 1 do 9 lutego. Głosując będzie można poprzeć jeden projekt z listy wiejskiej i jeden projekt z listy miejskiej. Numery zostały nadane wnioskom zgodnie z datą wpływu.

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW NA BUDŻET OBYWATELSKI GMINY GOŁDAP NA ROK 2018, Z KRÓTKIM OPISEM – TEREN WIEJSKI

1. Siłownie zewnętrzne we wsiach: Skocze, Kozaki, Górne, Galwiecie

Wnioskodawca: Maciek Kordjak

Opis: Zamontowanie na terenie wsi: Skocze, Kozaki, Górne, Galwiecie elementów siłowni zewnętrznych, czyli urządzeń do ćwiczeń. Pozwolą one samodzielnie dbać o zdrowie i kondycję na świeżym powietrzu oraz wzmocnią więzi towarzyskie. Koszt:  49 500 zł.

2. Ścieżka pieszo-rowerowa na szlaku Green Velo

Wnioskodawca: Grzegorz Olszewski

Opis: Wykonanie asfaltowej ścieżki pieszo-rowerowej o długości 270 metrów we wsi Botkuny łączącej fragmenty szlaku rowerowego Green Velo. Powstanie ścieżki przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, rowerzystów i innych uczestników ruchu. Koszt:   49 495 zł.

3. Stworzenie zaplecza sanitarno-gospodarczego w pobliżu boiska i placu zabaw w Kośmidrach

Wnioskodawca:  Adam Mikielski  
Opis: Remont i adaptacja części budynku gminnego znajdującego się w pobliżu boiska i placu zabaw dla dzieci. Zapewni on niezbędne zaplecze sanitarno-gospodarcze.  Będą z niego korzystać dzieci i młodzież oraz dorośli w trakcie spotkań integracyjnych. Koszt:  49 498,87 zł.

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW NA BUDŻET OBYWATELSKI GMINY GOŁDAP NA ROK 2018, Z KRÓTKIM OPISEM – TEREN MIEJSKI

1. Powrót minibusa na gołdapskie trasy

Wnioskodawca: Piotr Wasilewski

Opis: Zakup dwóch elektrycznych autobusów (minimum 14-osobowych) do przewozu osób na trasie lokalnych atrakcji turystycznych – Centrum miasta – jezioro Gołdap – Promenada Zdrojowa. Koszt: 100 000 zł.

2. Defibrylator – Ratujmy serce!  

Wnioskodawca: Jan Steć  

Opis: Zakup i umieszczenie w dużych skupiskach ludzi na terenie naszego miasta trzech nowoczesnych, automatycznych defibrylatorów AED – urządzeń do ratowania zdrowia i życia, dających możliwość udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez każdego z nas. Koszt:  19 090 zł.

3. Wybieg dla psów – psi park

Wnioskodawca: Paulina Słomczyńska

Opis: Budowa wybiegu dla psów o powierzchni 450 m2 wyposażonego w 15 urządzeń i ogrodzonego na wysokość 1,5 m na terenie pomiędzy ul. Różaną, a ścieżką rowerową. Będzie to miejsce przyjazne dla czworonogów i ich właścicieli.  Koszt: 92 412,36 zł.

4. Bezpieczny chodnik ze ścieżką rowerową przy obwodnicy

Wnioskodawca: Michał Podciborski  

Opis: Wykonanie chodnika oraz ścieżki rowerowej o długości 111 m łączących ciągi pieszo-rowerowe oraz zamontowanie 5 latarni zapewniających oświetlenie przy ul. Wojska Polskiego  i ul. Konstytucji 3 Maja. Inwestycja zwiększy komfort i bezpieczeństwo mieszkańców i turystów. Koszt:  100 500 zł.

5. Lekarze specjaliści dla Gołdapian

Wnioskodawca: Andrzej Tobolski

Opis: Realizacja przyjazdów lekarzy specjalistów do Gołdapi: alergologa, pulmonologa, dermatologa, reumatologa, laryngologa, okulisty. Lekarze specjaliści będą bezpłatnie dokonywać oceny stanu zdrowia i ewentualnie kierować na pogłębione badania. Lekarze zrealizują w sumie 27 wizyt. Koszt:  100 500 zł.

6. Gołdapskie Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne

Wnioskodawca:  Andrzej Życzkowski.

Opis:  Miejsce, w którym dzieci i młodzież (również z Autyzmem i Zespołem Aspergera) mogą uzyskać bezpłatne wsparcie specjalistów i terapeutów: w odrabianiu lekcji, funkcjonowaniu społecznym, trudnościach emocjonalnych, relacjach dziecko-rodzic. Pomoc uzyskają również rodzice i nauczyciele. Koszt:  100 500 zł.

7. Zumba jako zdrowy styl życia dla dzieci i dorosłych

Wnioskodawca: Aneta Adamczewska

Opis: Zumba to połączenie elementów tańca latynoamerykańskiego i ćwiczeń. Projekt przewiduje prowadzenie zajęć Zumby w dwóch grupach (dla dzieci i dorosłych) przez okres dziewięciu miesięcy. Będą to wspólne, bezpłatne treningi oraz spotkania z dietetykiem. Koszt: 14 040 zł.

8. Plac Zabaw „Hasanka” w parku przy ulicy Wojska Polskiego

Wnioskodawca: Zbigniew Makarewicz

Opis: Stworzenie placu zabaw dla dzieci jako forma zachęty do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Atrakcyjny i bezpieczny plac zabaw powstanie dzięki zainstalowaniu  wyposażenia (zabawek) i urządzeń małej architektury. Lokalizacja: Park przy ul. Wojska Polskiego.  Koszt: 100 500 zł.

***

Co to jest budżet obywatelski?
- budżetem obywatelskim jest procedura wskazywania przez mieszkańców gminy Gołdap projektów ważnych z punktu widzenia obywateli oraz ich wybór w głosowaniu, skutkujący sfinansowaniem realizacji z budżetu gminy,
- projekt zgłaszany do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego musi być ogólnodostępny,
- wysokość środków przeznaczonych na budżet obywatelski, gminy Gołdap w roku 2018 wynosi 150 000 zł, Kwota ta zostanie podzielona na projekty realizowane na terenie miasta i na terenie wsi w stosunku 67% - teren miejski, 33% teren wiejski.
- ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są zadania zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy.

Etapy realizacji budżetu obywatelskiego
- zgłaszanie projektów,
- formalno-prawna weryfikacja projektów,
- wybór projektów w głosowaniu mieszkańców,
- realizacja zwycięskich projektów.

Kto może zgłaszać propozycje?
- propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec gminy Gołdap, który w momencie wypełniania formularza zgłoszenia ma ukończone 16 lat,
- do formularza zgłoszenia wnioskujący dołącza listę poparcia do projektu, podpisaną przez co najmniej 20 mieszkańców gminy Gołdap, którzy ukończyli 16 lat.

Formularz zgłoszenia
Wypełniony komputerowo formularz zgłoszenia złóż w terminie od 22 listopada 2017 r.
do 3 stycznia 2018 r. w jeden z poniższych sposobów:
- listownie na adres: Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14,19-500 Gołdap, z adnotacją na kopercie "Budżet obywatelski",
- osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14,
- mailowo na adres: pom@goldap.pl w formie zeskanowanych oryginalnych dokumentów.

Decyduje data wpływu formularza zgłoszenia.

 

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Urzędu Miejskiego w Gołdapi, którzy udzielą informacji i doradzą przy zgłaszanych projektach:
Bartosz Cieśluk – specjalista w Wydziale Oświaty, Promocji i Rozwoju – tel. 87 615 60 42,
email: bartosz.ciesluk@goldap.pl

 

Poniżej LINK do uchwały sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap oraz jej rozstrzygnięcia nadzorczego:

http://bip.goldap.pl/pl/1243/22430/uchwala-nr-xliv-291-217-rady-miejskiej-w-goldapi-z-dnia-31-sierpnia-217-r-w-sprawie-regulaminu-budzetu-obywatelskiego-gminy-goldap.html