Gołdap przyjazna weteranom

W 2011 roku Sejm przyjął ustawę o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 937z późn.zm.). Jej podstawowym celem jest oddanie honoru oraz wsparcie tych, którzy biorą udział w działaniach militarnych poza granicami naszego państwa. Przede wszystkim chodzi o: misje pokojowe, stabilizacyjne oraz misje podejmowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Pakt Północnoatlantycki oraz Unię Europejską.

Ustawa ta, daje również weteranom i weteranom poszkodowanym szereg uprawnień, związanych z uhonorowaniem ich służby oraz zapewnieniem im świadczeń opieki zdrowotnej i pomocy psychologicznej, dofinansowania nauki, uprawnień socjalnych i pracowniczych,a także możliwości przyznania dodatku weterana tym spośród nich, którzy pobierają emeryturę lub rentę inwalidzką.

Gołdap również pragnie dołożyć do tego swoją „cegiełkę”.

W maju Rada Miejska w Gołdapi przyjęła uchwałę wprowadzającą program „Weterani są wśród nas – Gołdap przyjazna Weteranom”. Jej celem jest ułatwienie weteranom i weteranom poszkodowanym dostępu do atrakcji kulturalnych, sportowych oraz rekreacyjnych, a także możliwość korzystania z ulg finansowych w różnych podmiotach.

Do udziału w programie mogą przystąpić instytucje publiczne, podmioty komercyjne oraz organizacje pozarządowe, które w ramach świadczonych przez siebie usług będą realizować ulgi, preferencje lub świadczenia dla weteranów.

Wykaz podmiotów uczestniczących w programie ulg dla weteranów i weteranów poszkodowanych ,,Weterani są wśród nas – Gołdap Przyjazna Weteranom”.

Lp.

Znak podmiotu

Nazwa podmiotu

Adres

Rodzaj zniżek

Termin obowiązywania

1

Ośrodek Sportu
i Rekreacji
w Gołdapi

ul. Partyzantów 31

- bilety ulgowe na pływalnię zgodnie z cennikiem OSIR
w załączniku do zarządzenia nr 1376/VII/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 26.07.2018 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia cen i opłat za korzystanie z obiektów
i urządzeń Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Gołdapi dla weteranów oraz weteranów poszkodowanych;

- 50 % ulgi na ceny karnetów na pływalnię;

- 50 % ulgi na siłownię;

- 50 % ulgi na lodowisko ,,Biały orlik”;

- 50 % ulgi na wypożyczalnię i serwis nart biegowych;

- 50 % ulgi na sprzęt pływający.

Do odwołania.

2

Dom Kultury
w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 15

Bilety ulgowe w cenie 12,00 zł na projekcje analogowe i cyfrowe 2D

oraz bilety ulgowe w cenie 15,00 zł na projekcje cyfrowe 3D  

w Kinie ,,KULTURA”

Do odwołania.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane podmioty do współpracy.

To bardzo proste, wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia podmiotu jako partnera programu.

KARTA ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Wypełniony formularz prosimy dostarczyć do Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Przygotujemy porozumienie, którego wzór znajdą Państwo tutaj:

Wzór Porozumienia

Zapraszamy do współpracy. Szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Gołdapi, II piętro pokój 28, nr tel. 87 615 60 63.

Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu ulg dla weteranów i weteranów poszkodowanych ,,Weterani są wśród nas – Gołdap Przyjazna Weteranom”.