Gołdap przyjazna weteranom

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa jest jednym z najmłodszych polskich świąt. Od 2012 roku obchodzimy je 29 maja. Święto wprowadzone zostało przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku.

Celem obchodów Dnia Weterana jest uczczenie pamięci wszystkich weteranów. Nie tylko tych, którzy stracili życie, ale przede wszystkim żyjących żołnierzy. Dzień ten jest najlepszą okazją do wyrażenia wdzięczności i podziękowania za ich służbę krajowi.

Kiedyś słowo „weteran” przywodziło na myśl starego, wysłużonego żołnierza. Jeszcze niedawno wielu z nas gdy usłyszało słowo „weteran” miało przed oczami kombatantów II wojny światowej.

Dziś, coraz więcej z nas wie, że Weterani, to żołnierze misji ONZ, w których Polska aktywnie uczestniczy od 1953 r. Jednak nie tylko. To także członkowie grup ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej, kontyngentów Policji i Straży Granicznej, funkcjonariusze BOR kierowani do realizacji zadań ochronnych oraz niesienia pomocy ludności dotkniętej kataklizmem lub wojną - często w krajach bardzo odległych od Polski.

Weterani, to również żołnierze Polskich Kontyngentów Wojskowych biorących udział w misjach, po wydarzeniach 11 września 2001 r. Zaangażowanie Wojska Polskiego w walkę z terroryzmem między innymi w Afganistanie przyniosło nam, gołdapianom bolesne doświadczenie. Dwóch żołnierzy naszego pułku poniosło najwyższą cenę. Zginęli w 2010 roku w trakcie VII zmiany PKW ISAF Afganistan. W czasie tej samej zmiany trzeci z naszych żołnierzy odniósł bardzo poważne obrażenia. Na szczęście przeżył.

W 2011 roku Sejm przyjął ustawę o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 937z późn.zm.). Jej podstawowym celem jest oddanie honoru oraz wsparcie tych, którzy biorą udział w działaniach militarnych poza granicami naszego państwa. Przede wszystkim chodzi o: misje pokojowe, stabilizacyjne oraz misje podejmowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Pakt Północnoatlantycki oraz Unię Europejską.

Ustawa ta, daje również weteranom i weteranom poszkodowanym szereg uprawnień, związanych z uhonorowaniem ich służby oraz zapewnieniem im świadczeń opieki zdrowotnej i pomocy psychologicznej, dofinansowania nauki, uprawnień socjalnych i pracowniczych,a także możliwości przyznania dodatku weterana tym spośród nich, którzy pobierają emeryturę lub rentę inwalidzką.

Gołdap również pragnie dołożyć do tego swoją „cegiełkę”.

W maju Rada Miejska w Gołdapi przyjęła uchwałę wprowadzającą program „Weterani są wśród nas – Gołdap przyjazna Weteranom”. Jej celem jest ułatwienie weteranom i weteranom poszkodowanym dostępu do atrakcji kulturalnych, sportowych oraz rekreacyjnych, a także możliwość korzystania z ulg finansowych w różnych podmiotach.

Do udziału w programie mogą przystąpić instytucje publiczne, podmioty komercyjne oraz organizacje pozarządowe, które w ramach świadczonych przez siebie usług będą realizować ulgi, preferencje lub świadczenia dla weteranów.

 

Serdecznie zapraszamy zainteresowane podmioty do współpracy.

To bardzo proste, wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia podmiotu jako partnera programu.

KARTA ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Wypełniony formularz prosimy dostarczyć do Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Przygotujemy porozumienie, którego wzór znajdą Państwo tutaj:

Wzór Porozumienia

Zapraszamy do współpracy. Szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Gołdapi, II piętro pokój 28, nr tel. 87 615 60 63.

Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu ulg dla weteranów i weteranów poszkodowanych ,,Weterani są wśród nas – Gołdap Przyjazna Weteranom”.