Fachowość i taktyka

Gmina Gołdap realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie

Celem projektu jest podniesienie stopnia włączenia 45 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu obszaru rewitalizacji Gminy Gołdap w okresie do końca grudnia 2020r. poprzez przeprowadzenie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej.

Projekt skierowany jest do osób:

 • w wieku 18-63 lata,
 • zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, bezrobotnych, korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
 • zamieszkałych w obszarze rewitalizacji Gminy Gołdap (ulice: 1-go Maja, Cmentarna, Dolna, Jeziorowa, Kolejowa, Krótka, Lipowa, Mazurska, Nadbrzeżna, Okrężna, Paderewskiego, Plac Zwycięstwa, Promenada Zdrojowa, Słoneczna, Mikołajczyka, Suwalska, Stadionowa, Wczasowa, Zatorowa, Armii Krajowej, Jaćwieska, Ks. Popiełuszki, Partyzantów, Szkolna, Kościuszki, Tatyzy, Wojska Polskiego, Żeromskiego nr 2 i 4).

W szczególności zapraszamy osoby:                            

 • z niskim wykształceniem,
 • korzystające z pomocy OPS, PO PŻ,
 • w trudnej sytuacji życiowej,
 • niepracujące,
 • z niepełnosprawnościami.

Zapewnimy:

 • wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty, coacha,
 • bezpłatne szkolenia dobrane do indywidualnych potrzeb uczestników oraz:
 • stypendium szkoleniowe,
 • materiały szkoleniowe i wyżywienie na kursach,
 • ubezpieczenie NNW na okres szkolenia zawodowego,
 • płatne staże szkoleniowe.

Dokumenty rekrutacyjne oraz informacje dostępne są:

 • na www.goldap.pl w zakładce: Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie,
 • na www.opsgoldap.pl w zakładce: Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie,
 • w Biurze Projektu: Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, II piętro, pokój 39, tel. 87 615 60 42,
 • w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

 • drogą elektroniczną: sylwia.gajewska@goldap.pl,
 • osobiście w Biurze Projektu: Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, II piętro, pokój 39, tel. 87 615 60 42,
 • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap.

Wartość projektu: 825 264,62 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 694 764, 62 zł