J@ w internecie

https://jawinternecie.edu.pl/

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa


Gmina Gołdap zaprasza na bezpłatne szkolenia komputerowe

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”

Gmina Gołdap, dzięki otrzymanemu z Fundacji Legalna Kultura grantowi, realizuje projekt „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”, który kierowany jest do dorosłych mieszkańców (ukończony 25. rok życia w dniu przystąpienia) województwa warmińsko – mazurskiego, zamieszkujących w szczególności na terenie Gminy Gołdap. Projekt zakłada przeszkolenie 268 mieszkańców Gminy Gołdap.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone bezpłatne szkolenia mające na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Celem programu jest stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym, poprzez zwiększenie kompetencji lokalnych instruktorów w zakresie uczenia osób dorosłych. Program wyposaży uczestników w wiedzę i narzędzia, które rozwiną ich kompetencje niezbędne do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie cyfrowym, w kategoriach:

• umiejętności pozyskiwania informacji, komunikacji, rozwiązywania problemów, obsługi oprogramowania, korzystania z usług i e-usług publicznych,

• wiedzy w obszarach tematycznych:

Moduł 1 - „Rodzic w Internecie” - liczba grup szkoleniowych: 4.

Moduł 2 - „Mój biznes w sieci” - liczba grup szkoleniowych: 3.

Moduł 3 - „Moje finanse i transakcje w sieci” - liczba grup szkoleniowych: 3.

Moduł 4 - Działam w sieciach społecznościowych - liczba grup szkoleniowych: 4.

Moduł 5 - Tworzę własną stronę internetową (blog) - liczba grup szkoleniowych: 3.

Moduł 6 - „Rolnik w sieci”- liczba grup szkoleniowych: 2.

Moduł 7 - „Kultura w sieci” - liczba grup szkoleniowych: 4.

W każdej grupie tematycznej jednorazowo będzie mogło wziąć udział maksymalnie 12 uczestników. Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze 12 godzin zegarowych na jeden moduł tematyczny.

W trakcie szkoleń zapewniamy:

- komfortowe warunki szkolenia w małych grupach max 12 uczestników,

- terminy szkoleń dostosowane do potrzeb uczestników,

- wykwalifikowaną kadrę instruktorską,

- materiały szkoleniowe,

- poczęstunek,

- certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Zapraszamy do kontaktu:

Informacje można również uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi pod adresem www.goldap.pl lub w Biurze Projektu w Urzędzie Miejskim w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14; 19-500 Gołdap, pokój nr 4 I piętro.

Koordynator projektu: Anna Rawinis, tel. 87/615 60 35, fax. 87/615 08 00, kom. 668 538 904, e-mail: anna.rawinis@goldap.pl

Asystent koordynatora: Róża Popławska, tel. 87/615 60 50; fax. 87/615 08 00, kom. 604 147 133, e-mail: roza.poplawska@goldap.pl

Zajęcia odbywać się będą w Urzędzie Miejskim w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14; 19-500 Gołdap.

Nabór uczestników na szkolenie trwa.

Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły tzn. przez cały okres planowanych szkoleń tj do 30 czerwca 2019 r. Wcześniejsze zakończenie rekrutacji może nastąpić w momencie rekrutowania zakładanej liczby uczestników szkoleń, tj. co najmniej 268 osób, spełniających założenia w projekcie.

Realizacja szkoleń zaplanowana jest do końca czerwca 2019 r.

 


Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa


Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gminy Gołdap w ramach projekty „J@ w internecie”

Gmina Gołdap otrzymała grant na projekt pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone bezpłatne szkolenia mające na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Celem programu jest stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym, poprzez zwiększenie kompetencji lokalnych instruktorów w zakresie uczenia osób dorosłych. Program wyposaży uczestników w wiedzę i narzędzia, które rozwiną ich kompetencje niezbędne do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie cyfrowym, w kategoriach:

• umiejętności pozyskiwania informacji, komunikacji, rozwiązywania problemów, obsługi oprogramowania, korzystania z usług i e-usług publicznych,

• wiedzy w obszarach tematycznych: „Rodzic w internecie”; „Mój biznes w sieci”; „Moje finanse i transakcje w sieci”; „Działanie w sieciach społecznościowych”; „Tworzę własną stronę internetową (blog)”; „Rolnik w sieci”; „Kultura w sieci”.

W dniu 10 września 2018 r. Gmina Gołdap podpisała z Fundacją Legalna Kultura umowę grantową na podstawie której otrzyma środki finansowe w wysokości 150.000,00 zł przeznaczone na realizację projektu. Projekt realizowany jest od września 2018r. do lipca 2019r.

W ramach projektu, zostaną zorganizowane bezpłatne szkolenia komputerowe dla 268 mieszkańców Gminy Gołdap, którzy ukończyli 25 rok życia. Zajęcia odbywać się będą w 12 osobowych grupach, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów. W trakcie zajęć kursanci korzystać będą ze sprzętu komputerowego umożliwiającego poznanie innowacyjnych rozwiązań i narzędzi cyfrowych. Po ich zakończeniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający rozwój kompetencji cyfrowych z wybranego modułu szkoleniowego. Uczestnicy otrzymają także bezpłatne materiały szkoleniowe. Przewidziany jest także poczęstunek dla uczestników szkoleń.

Zajęcia odbywać się będą w Urzędzie Miejskim w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14; 19-500 Gołdap. Realizacja szkoleń zaplanowana jest do czerwca 2019 r.

Rekrutacja na szkolenia prowadzona będzie w sposób ciągły, do wyczerpania liczby kandydatów do udziału w szkoleniach.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 87/615 60 35 lub w Urzędzie Miejskim w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14; 19-500 Gołdap, pokój nr 4.

ZAPLANOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE

Moduł 1 - „Rodzic w Internecie”. Zajęcia adresowane są do rodziców i opiekunów. Uczestnicy szkolenia poznają źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dostępnych w bibliotekach i muzeach cyfrowych oraz nauczą się jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia. Rodzice i opiekunowie nauczą się m.in. jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny, a także z usług związanych ze zdrowiem. Ponadto nauczą się jak korzystać m.in. z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Liczebność grupy: do 12 osób.  Planowany czas szkolenia: 12 godz. - 3 dni po 4 godz.  Liczba grup: 4.

Moduł 2 - „Mój biznes w sieci”. Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Ponadto nauczą się jak korzystać m.in. z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Liczebność grupy: do 12 osób.  Planowany czas szkolenia: 12 godz. - 3 dni po 4 godz.  Liczba grup: 3.

Moduł 3 - „Moje finanse i transakcje w sieci” Blok zajęć przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty - wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie. Ponadto nauczą się jak korzystać m.in. z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Liczebność grupy: do 12 osób.  Planowany czas szkolenia: 12 godz. - 3 dni po 4 godz.  Liczba grup: 3

Moduł 4 - Działam w sieciach społecznościowych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się skutecznie korzystać z portali społecznościowych (takich jak YouTube, Facebook, Twitter, Instagram i in.) w swojej codziennej pracy i w życiu prywatnym. Uczestnicy w trakcie szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie mediów społecznościowych, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i podtrzymywać znajomości, współdziałać z innymi użytkownikami internetu, kształtować swój publiczny wizerunek, dzielić się swoją twórczością oraz korzystać z twórczości innych zgodnie z prawem. Ponadto nauczą się obsługi podstawowych narzędzi e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Liczebność grupy: do 12 osób.  Planowany czas szkolenia: 12 godz. - 3 dni po 4 godz.  Liczba grup: 4

Moduł 5 - Tworzę własną stronę internetową (blog) przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się zakładać i prowadzić własną stronę interentową lub bloga. Uczestnicy szkolenia zyskają podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć swoje miejsce w sieci, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego nowe treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe) zgodnie z prawem autorskim. Nauczą się również rozpowszechniać generowany przez siebie materiał oraz monitorować jego oddziaływanie, wykorzystując dostępne mechanizmy analityki internetowej. Dowiedzą się również jakich formalności należy dopełnić w związku z prowadzeniem strony interneowej, a także, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Liczebność grupy: do 12 osób.  Planowany czas szkolenia: 12 godz. - 3 dni po 4 godz. Liczba grup: 3

Moduł 6 - „Rolnik w sieci”. Szkolenie dedykowane dla rolników oraz ich współmieszkańców Rolnicy dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych oraz portalami meteorologicznymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ

Liczebność grupy: do 12 osób.  Planowany czas szkolenia: 12 godz. - 3 dni po 4 godz.  Liczba grup: 2

Moduł 7 - „Kultura w sieci”. Szkolenie przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne. Ponadto nauczą się jak korzystać m.in. z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Liczebność grupy: do 12 osób.  Planowany czas szkolenia: 12 godz. 3 dni po 4 godz.  Liczba grup: 4.