Budżet Obywatelski

Zgłoś propozycję na co wydać 150 000,00 zł w ramach budżetu obywatelskiego gminy Gołdap na 2018 rok.

Opisz swój pomysł, wyceń go, zbierz poparcie i złóż projekt! Może właśnie dzięki Tobie Gołdap zyska piękny zakątek z zielenią, nowe ławki, lepsze oświetlenie. A może chcesz budowy nowego placu zabaw lub organizacji ciekawego wydarzenia? Od Ciebie i innych mieszkańców zależy co chcecie zrobić w swoim otoczeniu, co jest najważniejsze i najpilniejsze.

Burmistrz Gołdapi zaprasza mieszkańców gminy Gołdap do składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na 2018 rok.

Co to jest budżet obywatelski?
- budżetem obywatelskim jest procedura wskazywania przez mieszkańców gminy Gołdap projektów ważnych z punktu widzenia obywateli oraz ich wybór w głosowaniu, skutkujący sfinansowaniem realizacji z budżetu gminy,
- projekt zgłaszany do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego musi być ogólnodostępny,
- wysokość środków przeznaczonych na budżet obywatelski, gminy Gołdap w roku 2018 wynosi 150 000 zł, Kwota ta zostanie podzielona na projekty realizowane na terenie miasta i na terenie wsi w stosunku 67% - teren miejski, 33% teren wiejski.
- ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są zadania zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy.

Etapy realizacji budżetu obywatelskiego
- zgłaszanie projektów,
- formalno-prawna weryfikacja projektów,
- wybór projektów w głosowaniu mieszkańców,
- realizacja zwycięskich projektów.

Kto może zgłaszać propozycje?
- propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec gminy Gołdap, który w momencie wypełniania formularza zgłoszenia ma ukończone 16 lat,
- do formularza zgłoszenia wnioskujący dołącza listę poparcia do projektu, podpisaną przez co najmniej 20 mieszkańców gminy Gołdap, którzy ukończyli 16 lat.

Formularz zgłoszenia
Wypełniony komputerowo formularz zgłoszenia złóż w terminie od 22 listopada 2017 r.
do 3 stycznia 2018 r. w jeden z poniższych sposobów:
- listownie na adres: Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14,19-500 Gołdap, z adnotacją na kopercie "Budżet obywatelski",
- osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14,
- mailowo na adres: pom@goldap.pl w formie zeskanowanych oryginalnych dokumentów.

Decyduje data wpływu formularza zgłoszenia.

 

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Urzędu Miejskiego w Gołdapi, którzy udzielą informacji i doradzą przy zgłaszanych projektach:
Bartosz Cieśluk –  młodszy referent w wydziale oświaty, promocji i rozwoju – tel. 87 615 60 42, email: bartosz.ciesluk@goldap.pl

 

Poniżej LINK do uchwały sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap oraz jej rozstrzygnięcia nadzorczego:

http://bip.goldap.pl/pl/1243/22430/uchwala-nr-xliv-291-217-rady-miejskiej-w-goldapi-z-dnia-31-sierpnia-217-r-w-sprawie-regulaminu-budzetu-obywatelskiego-gminy-goldap.html