Budżet Obywatelski

Zgłoś propozycję na co wydać 100 000,00 zł w ramach budżetu obywatelskiego gminy Gołdap na 2017 rok.

Opisz swój pomysł, wyceń go, zbierz poparcie i złóż projekt!

Może właśnie dzięki Tobie Gołdap zyska piękny zakątek z zielenią, nowe ławki, lepsze oświetlenie. A może chcesz budowy nowego placu zabaw lub organizacji ciekawego wydarzenia?

Od Ciebie i innych mieszkańców zależy co chcecie zrobić w swoim otoczeniu, co jest najważniejsze i najpilniejsze.

Burmistrz Gołdapi zaprasza mieszkańców gminy Gołdap do składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na 2017 rok.

Co to jest budżet obywatelski?

 • budżetem obywatelskim jest procedura wskazywania przez mieszkańców gminy Gołdap projektów ważnych z punktu wiedzenia obywateli oraz ich wybór w głosowaniu, skutkujący sfinansowaniem realizacji z budżetu gminy,

 • projekt zgłaszany do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego musi być ogólnodostępny,

 • wysokość środków przeznaczonych na budżet obywatelski, gminy Gołdap w roku 2017 wynosi 100 000 zł,

 • ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są zadania zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy.

Etapy realizacji budżetu obywatelskiego

 • zgłaszanie projektów,

 • formalno-prawna weryfikacja projektów,

 • wybór projektów w głosowaniu mieszkańców,

 • realizacja zwycięskich projektów.

Kto może zgłaszać propozycje?

 • propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec gminy Gołdap, który w momencie wypełniania formularza zgłoszenia ma ukończone 16 lat,

 • do formularza zgłoszenia wnioskujący dołącza listę poparcia do projektu, podpisaną przez co najmniej 20 mieszkańców gminy Gołdap, którzy ukończyli 16 lat.

Formularz zgłoszenia

Wypełniony komputerowo formularz zgłoszenia złóż w terminie od 23 listopada 2016 r.
do 24 stycznia 2017 r. w jeden z poniższych sposobów:

 • listownie na adres: Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14,19-500 Gołdap, z adnotacją na kopercie ,,Budżet obywatelski”,

 • osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14,

 • mailowo na adres: pom@goldap.pl w formie zeskanowanych oryginalnych dokumentów.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Urzędu Miejskiego w Gołdapi, którzy udzielą informacji i doradzą przy zgłaszanych projektach:

Anna Buraczewska – referent w wydziale oświaty, promocji i rozwoju – tel. 87 615 60 48, email: anna.buraczewska@goldap.pl,

Wiesław Swatek – inspektor w wydziale infrastruktury i inwestycji komunalnych – tel. 615 60 46, email: wieslaw.swatek@goldap.pl,

Elżbieta Sakowicz - inspektor w wydziale gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i nieruchomości – tel. 87 615 60 23, email: elzbieta.sakowicz@goldap.pl.