Kontakt do wydziałów

Punkt Obsługi Mieszkańca 615 60 00, e-mail: pom@goldap.pl

Sekretariat 615 60 20, e-mail: sekretariat@goldap.pl
Burmistrz Gołdapi 615 60 00
Zastępca Burmistrza 615 60 00
Sekretarz Gminy Gołdap 615 60 35

Przewodniczący Rady Miejskiej 600 872 196

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH
Kierownik Wydziału 615 60 56, e-mail: ewa.bogdanowicz-kordjak@goldap.pl
Ewidencja działalności gospodarczej 615 60 51
Oświata 615 60 51

WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
Kierownik Wydziału 615 60 55, e-mail: fundusze@goldap.pl

WYDZIAŁ DS. ADMINISTRACYJNYCH
Kierownik Wydziału 615 60 50, e-mail: roza.poplawska@goldap.pl
Biuro Rady Miejskiej 615 60 50
Kadry i Płace 615 60 49
Informatyk 615 60 66

WYDZIAŁ FINANSÓW I REALIZACJI BUDŻETU
Skarbnik 615 60 32, e-mail: joanna.labanowska@goldap.pl
Finanse 615 60 31, 615 60 24
Podatki 615 60 26, 615 60 33
Gospodarka odpadami komunalnymi 615 60 43

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA i NIERUCHOMOŚCI
Kierownik wydziału, architekt 615 60 40, e-mail: beata.kolakowska@goldap.pl
Ochrona środowiska i dzierżawa gruntów 615 60 23
Sprzedaż nieruchomości 615 60 54
Użytkowanie wieczyste i mienie komunalne 615 60 41

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI KOMUNALNYCH
Kierownik wydziału 615 60 21, e-mail: jaroslaw.duchnowski@goldap.pl
Gospodarka komunalna 615 60 52
Gospodarka mieszkaniowa 615 60 45
Inwestycje komunalne 615 60 46

RADCA PRAWNY
e-mail: barbara.wozniak@goldap.pl
e-mail: marcin.bogdan@goldap.pl
615 60 44

URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik Wydziału 615 60 22, e-mail: usc@goldap.pl
Ewidencja ludności i dowody osobiste 615 60 36

STRAŻ MIEJSKA
e-mail: straz.miejska@goldap.pl
615 03 00, 615 60 27, 600 872 176

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
e-mail: gzr@goldap.pl
615 60 60, 606 942 899

PROFILAKTYKA, PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM i OCHRONY ZDROWIA
e-mail: jolanta.kabat@goldap.pl
570 750 099

REFERAT BIURA RADY MIEJSKIEJ
e-mail: roza.poplawska@goldap.pl
615 60 50

SAMODZIELNE STANOWISKO ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
e-mail: jolanta.sztabinska@goldap.pl
615 60 46

ADMINISTRACJA CMENTARZY
534 171 534

RODO
Sebastian Liwak - Inspektor Ochrony Danych w UM w Gołdapi,
kontakt: tel. 697 616 194, e-mail: iod@goldap.pl