2014-10-31     Urbana, Wolfganga     "Słuszny sposób myślenia pozwala zabrać głos także sercu" - Albert Schweitzer    


Od 31 października do 3 listopada 2014 na terenie powiatu gołdapskiego przeprowadzone zostaną działania „Znicz 2014”. Miejscowi policjanci będą czuwali nad bezpieczeństwem użytkownikó...
1 listopada 2014 r. (sobota) Kompleks Hala-Basen NIECZYNNY  ...
Z udziałem wojewody warmińsko-mazurskiego Mariana Podziewskiego i wicemarszałka Jarosława Słomy odbyła się wczoraj, w sali widowiskowej Domu Kultury, uroczysta sesja Rady Miejskiej, kończąca VI k...
Mimo, iż długie to warto było być, bo jakże pełne wzruszeń i wspomnień było spotkanie z Ewą Tuwim-Woźniak, córką znakomitego poety Juliana Tuwima, które odbyło się 22 października w, wypełnionej ...
W piątek 24 października w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów przyznanych w ramach Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego prowadzonego przez Fundację Ro...
21 października odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Komisji Środowiska, Ochrony Zdrowia i Uzdrowiska. Radni tym razem przebywali w terenie, gdzie zapoznawali się stanem wykonania moder...
  OGÓLNIE DOSTĘPNA BAZA OSÓB POCHOWANYCH NA CMENTARZACH PRZY ul. GUMBIŃSKIEJ I CMENTARNEJ W GOŁDAPI ORAZ W GRABOWIE   Urząd Miejski w Gołdapi, informuje o zmianie adresu st...
Burmistrz Marek Miros 20 października udzielił wywiadu stacji Polsat News 2. Redaktor Sławomir Stalmach prowadzący program „Polska nie rządem stoi” przeprowadził wywiad z burmistrzem ...
19 października Marek Miros reprezentował związek Miast Polskich na XVII już edycji wręczenia najlepszym polskim samorządowcom nagrody imienia Grzegorza Palki. Nagroda ta jest nazywana Oskarami S...
Serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz przyjaciół Gołdapi do głosowania na nasze miasto w drugiej edycji rankingu ,,Turniej Miast Zumi” organizowanego przez należący do Grupy ...
Webmaster: Tomasz Mikielski