Z Urzędu

Będzie przebudowa drogi Rostek - Kośmidry

Będzie przebudowa drogi Rostek - Kośmidry

Wczoraj burmistrz Tomasz Luto oraz skarbnik Joanna Łabanowska podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowę o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach umowy gmina Gołdap otrzyma w formie refunda

Pozostałe wiadomości w tej kategorii

Kultura

I Dożynki Gminne

I Dożynki Gminne

Pozostałe wiadomości w tej kategorii

Sport

Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” - lipiec 2016 r

Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” - lipiec 2016 r

Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następującego zadania: Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży - wysokość środków w naborze 3 000 000 zł. W ramach dodatkowego naboru wniosków zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 roku (dodatkowy nabór nie dotyczy podzadania 4.a).

Pozostałe wiadomości w tej kategorii

Szkoły

Aktywni studenci – szansa na stypendium!

Gołdapski Fundusz Lokalny ogłasza nabór wniosków w ramach programu stypendialnego "Aktywny student - 2016/2017”.   Studencie: - mieszkasz na terenie powiatu gołdapskiego, - Twoja rodzina ma niskie dochody, - osiągasz wysokie wyniki w nauce, - masz

Pozostałe wiadomości w tej kategorii

Pozostałe

Remont drogi wojewódzkiej

Remont drogi wojewódzkiej

Remont drogi wojewódzkiej

Pozostałe wiadomości w tej kategorii